• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Thông báo số 51/BC-BYT về hình bệnh cúm A (H5N1) và các biện pháp phòng, chống dịch do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Tải về Văn bản khác 51/BC-BYT
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 51/BC-BYT   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Y tế   Người ký: Đỗ Hán
Ngày ban hành: 19/01/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết

Ngày 19/01/2006, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông báo số 51/BC-BYT về hình bệnh cúm A (H5N1) và các biện pháp phòng, chống dịch.

Các hoạt động phòng chống dịch đã triển khai:

1. Theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh hàng ngày trong nước và trên thế giới, các hoạt động phòng, chống dịch để báo cáo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính Phủ, Ban Khoa giáo Trung ương và thông tin hàng ngày trên trang web của Bộ.

2. Chuẩn bị báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ về tình hình dịch cúm A(H5N1) và các biện pháp phòng chống dịch đã triển khai trong tuần (từ ngày 14-20/01/2006).

3. Tiếp tục triển khai các hoạt động của Dự án WHO/FAO/UNDP tài trợ về “Tăng cường quản lý các tình huống khẩn cấp về y tế tại Việt Nam – tập trung vào việc phòng chống các bệnh dịch tiềm ẩn, bao gồm cúm gia cầm độc lực cao (HPAI)”.

4. Hoàn thành việc cấp phát tài liệu Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh cúm A(H5N1) cho các bệnh viện tuyến trung ương, tỉnh, huyện trong cả nước

Tại văn bản số 10781/BC-BYT ngày 26/12/2005 báo cáo tình hình bệnh cúm A(H5N1) và các biện pháp phòng chống dịch đã triển khai, Bộ Y tế đề nghị Vụ Tổng hợp (Văn phòng Trung ương Đảng), Vụ Văn xã, Vụ Tổng hợp (Văn phòng Chính phủ) xem xét và cho phép Bộ Y tế được báo cáo vào thứ 6 hàng tuần.

Từ khóa: Văn bản khác 51/BC-BYT

159

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
8656