Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 51/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2006, 5 năm 2006 - 2010 và sắp xếp đổi mới doanh nghiệp của Tổng công ty Xi măng Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 51/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 06/03/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 06/03/2006, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 51/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2006, 5 năm 2006 - 2010 và sắp xếp đổi mới doanh nghiệp của Tổng công ty Xi măng Việt Nam.

Đánh giá chung:

Thời gian vừa qua, Tổng công ty Xi măng Việt Nam đã có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn, tăng năng lực sản xuất và sản xuất kinh doanh có hiệu quả, phấn đấu duy trì được tốc độ tăng trưởng khá, làm nòng cốt trong việc đáp ứng nhu cầu xi măng cho phát triển kinh tế - xã hội, góp phần bình ổn giá cả xi măng trên thị trường.

Bên cạnh những kết quả, thành tích đạt đựơc vẫn còn nhiều nhược điểm, như: lợi nhuận thấp, nộp ngân sách giảm, tình hình tài chính còn thiếu lành mạnh, công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp không đảm bảo tiến độ, triển khai thực hiện các dự án đầu tư còn quá chậm, ảnh hướng đến hiệu quả đầu tư. Những tồn tại trên đây đã kéo dài nhiều năm do nhiều nguyên nhân, nhưng trước hết là trách nhiệm của lãnh đạo Tổng công ty chưa cao, sự phối hợp giữa Hội đồng quản trị với Ban Giám đốc thiếu chặt chẽ, chỉ đạo không thống nhất và thiếu quyết liệt; chất lượng tham mưu của bộ phận nghiệp vụ còn hạn chế.

91