Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 511/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp khởi động với đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới về việc giám sát dự án giao thông nông thôn 3 vốn vay WB/DFID do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 511/TB-BGTVT   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 02/11/2007   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 2/11/2007, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông báo 511/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp khởi động với đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới về việc giám sát dự án giao thông nông thôn 3 vốn vay WB/DFID. Cụ thể,

Sau khi nghe Ban QLDA5 báo cáo và ý kiến của các đơn vị tham dự, Thứ trưởng đã kết luận như sau:

1. Về việc phê duyệt điều chỉnh danh sách đầu tư: Vụ Kế hoạch đầu tư chỉ đạo Ban QLDA5 đôn đốc các tỉnh sớm hoàn tất các thủ tục sàng lọc theo các tiêu chí quy định của Dự án, đề xuất tuyến thay đổi tổng hợp trình Bộ để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. 04/16 tỉnh thuộc chương trình năm thứ nhất gồm Nghệ An, Phú Thọ, Hòa Bình, Quảng Bình chưa được WB chấp thuận kế hoạch đấu thầu xây lắp do giải trình chưa đầy đủ về việc chia tuyến thành các gói thầu nhỏ, Yêu cầu Ban QLDA5 có văn bản yêu cầu PPMU các tỉnh căn cứ Sổ tay điều hành dự án để rà soát và giải trình với WB, đảm bảo tiến độ Dự án;

102