• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


Văn bản pháp luật về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ

 

Thông báo 52/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ về Đề án tài phán hành chính do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 52/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 52/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Kiều Đình Thụ
Ngày ban hành: 27/02/2010   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp   Tình trạng: Đã biết

Ngày 27/02/2010, VPCP đã ban hành Thông báo 52/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ về Đề án tài phán hành chính.

 Giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính theo hướng:

- Chấn chỉnh và nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước trong việc giải quyết các khiếu nại hành chính, nhất là trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và người có thẩm quyền ban hành quyết định hành chính hoặc có hành vi hành chính bị khiếu nại.

- Thủ tục giải quyết khiếu nại của cơ quan hành chính cần tiếp tục đổi mới, hoàn thiện theo hướng khách quan, công khai, minh bạch, dân chủ, bảo đảm sự tham gia của luật sư và để người khiếu nại, người bị khiếu nại và những người có liên quan được đối thoại, tranh luận trong quá trình giải quyết khiếu nại. Trong trường hợp cần thiết Thủ trưởng cơ quan hành chính thành lập Hội đồng tư vấn giải quyết những vụ việc khiếu nại phức tạp.

- Hoàn thiện cơ chế và các bảo đảm cho việc thi hành các bản án hành chính và quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật.

Từ khóa: Thông báo 52/TB-VPCP

247

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
103380