Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 52/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Tấn Dũng tại hội nghị toàn quốc về chấn chỉnh quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 52/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Công Sự
Ngày ban hành: 19/03/2004   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 19/3/2004, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 52/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Tấn Dũng tại hội nghị toàn quốc về chấn chỉnh quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước. Cụ thể,

Kết luật tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương tiếp tục tập trung chỉ đạo, có biện pháp cụ thể huy động nhiều hơn các nguồn vốn cho đầu tư phát triển để đảm bảo thực hiện được mục tiêu tăng trưởng năm 2004 đạt trên 8%, đồng thời chỉ đạo triển khai một số việc sau:

- Các ngành chức năng, các địa phương phải chấn chỉnh, nâng cao chất lượng các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, quy hoạch các sản phẩm chủ yếu nhằm đáp ứng được các yêu cầu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, của từng vùng đảm bảo tính thống nhất của các quy hoạch.

Trong năm 2004 tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2006 - 2020 của 8 vùng kinh tế; quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực then chốt, quy hoạch phát triển một số sản phẩm quan trọng cho thời kỳ 2006 - 2020, quy hoạch các sản phẩm chủ yếu. Trên cơ sở cập nhật quy hoạch, lựa chọn dự án đầu tư có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

- Các Bộ, ngành và các tỉnh, thành phải thực hiện ngay việc rà soát kế hoạch phân bổ vốn đầu tư năm 2004 theo đúng Chỉ thị số 29/2003/CT-TTg ngày 23 tháng 12 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ; đảm bảo cơ cấu đầu tư hợp lý, đúng định hướng; kiên quyết loại bỏ những công trình, dự án không phù hợp với quy hoạch, không có hiệu quả, các dự án chưa có đầy đủ các thủ tục về đầu tư và xây dựng... tập trung vốn để hoàn thành các dự án thuộc nhóm B trong vòng 4 năm, các dự án nhóm C trong vòng 2 năm.

- Xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm của các cấp quản lý, nhất là trách nhiệm cá nhân trong từng khâu quản lý về đầu tư và xây dựng, xây dựng các chế tài cụ thể để gắn kết trách nhiệm của cá nhân và tổ chức trong quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư. Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh các đơn giá, định mức, tiêu chuẩn trong xây dựng phù hợp với thực tế tránh sự lãng phí trong đầu tư xây dựng.

- Chủ động tiến hành công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực đầu tư. Thanh tra Nhà nước tổ chức các đoàn thành tra theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời các Bộ, ngành và địa phương triển khai tổ chức việc kiểm tra, thanh tra trong phạm vi chức năng và quyền hạn của mình.

- Tăng cường công tác giám sát đầu tư, ban hành Quy chế giám sát của cộng đồng, của các đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp đối với các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn. Các Bộ, ngành và địa phương tự giám sát là chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp chung báo cáo Chính phủ.

103