Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 520/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp về các vướng mắc và giải pháp tháo gỡ trong quá trình thanh tra các dự án ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 520/TB-BGTVT   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 13/11/2007   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 13/11/2007, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông báo 520/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp về các vướng mắc và giải pháp tháo gỡ trong quá trình thanh tra các dự án ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân. Cụ thể,

Theo báo cáo của các đơn vị, có những nội dung trong kết luận thanh tra còn mang tính quan điểm chưa được thống nhất, các đơn vị vẫn đang tiếp tục báo cáo kiến nghị; do đó quá trình thực hiện kết luận còn gặp phải khó khăn, vướng mắc. Để giải quyết dứt điểm các vấn đề còn tồn tại sau kết luận thanh tra, kiểm toán, Thứ trưởng giao các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

1. Thanh tra Bộ:

- Có văn bản hướng dẫn các đơn vị trong ngành những quy định cơ bản về thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật về thanh tra; Chỉ đạo các đơn vị thực hiện báo cáo về Bộ (qua thanh tra Bộ) danh mục các dự án được thanh tra, kiểm tra tại đơn vị mình hàng năm để theo dõi.

- Đối với các dự án Thanh tra Bộ thực hiện và đã được kết luận nhưng còn nhiều vướng mắc, Thanh tra Bộ có báo cáo tổng hợp các vấn đề tồn tại chưa được xử lý, những vấn đề chưa được thống nhất còn có kiến nghị của các đơn vị và đề xuất biện pháp giải quyết.

- Phối hợp với Cục Giám định và QLCL CTGT, kiểm tra, rà soát các nội dung vướng mắc trong các kết luận thanh tra, kiểm toán ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân các dự án xây dựng giao thông.

- Chủ trì soạn thảo văn bản báo cáo, kiến nghị của Bộ gửi các cơ quan thanh tra, kiểm toán hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ để giải quyết dứt điểm các vấn đề chưa được thống nhất trong các kết luận thanh tra, kiểm toán.

2. Cục Giám định và QLCL CTGT:

- Soạn thảo văn bản Bộ chỉ đạo các Ban quản lý dự án thuộc Bộ trước ngày 25/11/2007 phải có báo cáo đầy đủ về các dự án đã có kết luận thanh tra, kiểm toán, trong đó nêu rõ những vấn đề đã được thống nhất, những vấn đề còn có vướng mắc đang tiếp tục kiến nghị giải quyết, những vấn đề khó khăn trong xử lý theo kết luận thanh tra, đề xuất biện pháp giải quyết. Đặc biệt báo cáo cụ thể những vấn đề ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân. Cục tổng hợp báo cáo của các Ban quản lý dự án và nghiên cứu đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc trước 30/11/2007.

94