• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


 

Thông báo 522/TB-BGTVT kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp Ban Chỉ đạo triển khai Công ước STCW78 sửa đổi 2010 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Tải về Thông báo 522/TB-BGTVT
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 522/TB-BGTVT   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Phạm Thị Phượng
Ngày ban hành: 15/12/2011   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế   Tình trạng: Đã biết

Ngày 15/12/2011, Bộ GTVT đã ban hành Thông báo 522/TB-BGTVT kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp Ban Chỉ đạo triển khai Công ước STCW78 sửa đổi 2010. 

Các cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên:

- Khẩn trương triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (ISO) trong cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên trước ngày 01/07/2012.

- Căn cứ các tiêu chuẩn về cơ sở đào tạo quy định tại Công ước và các văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam được ban hành, các cơ sở đào tạo hoàn thành việc xây dựng Đề án nhằm đáp ứng yêu cầu của Công ước và trình Bộ GTVT trước ngày 01/07/2012;

- Chuẩn bị đội ngũ giáo viên, giáo trình, tài liệu giảng dạy, cơ sở vật chất để triển khai các chương trình đào tạo, huấn luyện theo đúng quy định của Công ước STCW78 sửa đổi 2010 (Trường Đại học Hàng hải và Trường Đại học GTVT thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đào tạo, huấn luyện được tất cả các khóa đào tạo, huấn luyện theo yêu cầu của Công ước STCW78 sửa đổi 2010). Khuyến khích các trường đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong đào tạo, huấn luyện thuyền viên;

- Dự thảo báo cáo gửi IMO về nội dung công việc được phân công và gửi Cục Hàng hải Việt Nam trước ngày 01/7/2012;

- Hàng năm các cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên phải có đánh giá về việc thực hiện Công ước STCW78 sửa đổi 2010;

- Trước ngày 01/8/2012, Bộ sẽ tổ chức đi kiểm tra tổng thể các cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên (Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì);

- Trường Đại học Hàng hải xây dựng chương trình đào tạo huấn luyện Tiếng Anh hàng hải (theo quy định của IMO model course 3.17 - Maritime English), trình Bộ GTVT thẩm định, ban hành làm chương trình chuẩn áp dụng thống nhất trong các cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên trong cả nước.

Từ khóa: Thông báo 522/TB-BGTVT

139

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
133305