• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Thông báo 522/TB-TCHQ năm 2016 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là chất tạo màng phân tử cung cấp độ ẩm tự nhiên do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 522/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 522/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cNghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK, Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh tại thông báo số 2566/TB-PTPL ngày 24/11/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Chất tạo màng phân tử cung cấp độ ẩm tự nhiên (Ion Moist 4 Men) - NPL sản xuất mỹ phẩm (Mục 11 tờ khai).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH HNB Việt Nam; địa chỉ; lô N11-12, đường số 5, KCN Long Hậu mở rộng, X. Long Hậu, H. Cần Giuộc, Long An; MST: 1101752248.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10051110172/A12 ngày 12/08/2015 đăng ký tại Chi cục HQ Bến Lức - cục HQ tỉnh Long An.

4. Tóm tt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Hỗn hợp gồm: glycerin, calciupm pantothenate; Xanthan gum, Urea, capryly glycol, glucose, Magnesium lactate, Potassium chloride, sodium citrate, citric acid, ethylhexyl, glycerin và nước, dạng nhão.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cu tạo, công dụng: Hỗn hợp gồm: glycerin, calciupm pantothenate; Xanthan gum, Urea, capryly glycol, glucose, Magnesium lactate, Potassium chloride, sodium citrate, citric acid, ethylhexyl, glycerin và nước, dạng nhão.

thuộc nhóm 38.24 Chất gắn đã điều chế dùng cho các loại khuôn đúc hoặc lõi đúc; các sản phẩm và chế phẩm hóa học của ngành công nghiệp hóa chất hoặc các ngành công nghiệp có liên quan (kể cả các sản phẩm và chế phẩm chứa hỗn hợp các sản phẩm tự nhiên), chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác”, phân nhóm 3824.90 “- Loại khác”, phân nhóm “- - Loại khác”, mã số 3824.90.99 “- - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ Bến Lức - Cục HQ tỉnh Long An;
- Trung tâm PTPL và các Chi nhánh (để
t/hiện);
- Công ty TNHH HNB Việt Nam (địa chỉ: lô N11-12, đường số 5, KCN Long Hậu mở rộng, X. Long Hậu, H. Cần Giuộc Long An);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Đương (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 522/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 20/01/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông báo 522/TB-TCHQ

133

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
317628