• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật sở hữu trí tuệ


Văn bản pháp luật về Luật phí và lệ phí

 

Thông báo 5241/TB-SHTT năm 2020 về hướng dẫn thực hiện nộp phí, lệ phí sở hữu công nghiệp qua tài khoản Kho bạc Nhà nước do Cục Sở hữu trí tuệ ban hành

Tải về Thông báo 5241/TB-SHTT
Bản Tiếng Việt

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5241/TB-SHTT

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2020

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NỘP PHÍ, LỆ PHÍ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP QUA TÀI KHOẢN KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Nhằm tạo thuận lợi cho các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp (sau đây gọi chung là “Người nộp đơn”) nộp các khoản phí, lệ phí khi thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp (SHCN), bên cạnh phương thức nộp trực tiếp tại Bộ phận thu phí của Văn phòng Cục Sở hữu trí tuệ và các Văn phòng đại diện của Cục tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng hoặc gửi qua bưu điện, Cục Sở hữu trí tuệ hướng dẫn việc nộp phí, lệ phí SHCN qua các tài khoản Kho bạc nhà nước như sau:

I. Các số tài khoản tại Kho bạc nhà nước:

1. Đối với các thủ tục hành chính nộp đến Cục Sở hữu trí tuệ (tại trụ sở Cục số 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội):

Người nộp đơn nộp các khoản phí, lệ phí SHCN đến tài khoản sau:

Tên tài khoản: Văn phòng Cục Sở hữu trí tuệ

Số tài khoản: 3511.0.1054889.00000

Tại Kho bạc Nhà nước Thanh Xuân

2. Đối với thủ tục hành chính nộp đến Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Thành phố Hồ Chí Minh:

Người nộp đơn nộp các khoản phí, lệ phí SHCN đến tài khoản sau:

Tên tài khoản: Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Thành phố Hồ Chí Minh

Số tài khoản: 3511.0.1093216.00000

Tại Kho bạc Nhà nước Quận 3

3. Đối với thủ tục hành chính nộp đến Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Đà Nẵng:

Người nộp đơn nộp các khoản phí, lệ phí SHCN đến tài khoản sau:

Tên tài khoản: Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Thành phố Đà Nẵng

Số tài khoản: 3511.0.1093215.00000

Tại Kho bạc Nhà nước Thành phố Đà Nẵng

4. Đối với đơn nộp trực tuyến: Người nộp đơn gửi Giấy tờ xác nhận của Ngân hàng về việc đã chuyển tiền kèm theo Mã số đơn trực tuyến.

II. Nội dung chuyển khoản

Khi nộp tiền, Người nộp đơn ghi rõ nội dung nộp tiền, tên chủ đơn số đơn SHCN/mã số đơn trực tuyến như đề cập trong Thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ (nếu có).

III. Phát hành biên lai thu phí, lệ phí

Sau khi đơn được tiếp nhận, Cục hoặc các Văn phòng đại diện sẽ gửi trả bản lưu cùng Biên lai thu phí, lệ phí cho Người nộp đơn theo địa chỉ đã khai trên hồ sơ đăng ký xác lập quyền SHCN.

Trong trường hợp Người nộp đơn cần trao đổi thêm thông tin, đề nghị liên hệ, cụ thể:

1. Bộ phận Một cửa (Phòng Đăng ký, Cục Sở hữu trí tuệ):

Bà Nguyễn Thu Hằng

Điện thoại: 024.38583 069, máy lẻ 1106;

Email: dangky@noip.gov.vn

2. Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Thành phố Đà Nẵng:

Bà Lê Khánh Hoàng

Số điện thoại: 0236 3889955

Email: vanphong3@noip.gov.vn

3. Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Thành phố Hồ Chí Minh:

Bà Đào Thị Mỹ

Điện thoại: 028.3920 8485, máy lẻ 108; 0903641596

Email: vanphong2@noip.gov.vn

Cục Sở hữu trí tuệ hướng dẫn để các tổ chức, cá nhận biết, phối hợp thực hiện, đặc biệt là trong bối cảnh cần sự hạn chế tiếp xúc trực tiếp nhằm ngăn chặn dịch bệnh Covid-19./.

 


Nơi nhận:
- Lãnh đạo Cục;
- Các Sở KH&CN (để phối hợp);
- Các Tổ chức đại diện SHCN (để phối hợp thực hiện);
- TTTT (để đưa lên Cổng TTĐT);
- ĐK, VP2, VP3 (để niêm yết tại BPMC);
- Lưu: VT, VP(03).

CỤC TRƯỞNG
Đinh Hữu Phí

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5241/TB-SHTT   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Cục Sở hữu trí tuệ   Người ký: Đinh Hữu Phí
Ngày ban hành: 27/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông báo 5241/TB-SHTT

285

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
438913