Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 5256/TB-BTP về việc kết luận của Bộ trưởng Hà Hùng Cường tại cuộc họp lãnh đạo bộ ngày 03 tháng 12 năm 2007 do Bộ Tư pháp ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5256/TB-BTP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp   Người ký: Nguyễn Duy Lãm
Ngày ban hành: 06/12/2007   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 6/12/2007, Bộ Tư pháp ban hành Thông báo 5256/TB-BTP về việc kết luận của Bộ trưởng Hà Hùng Cường tại cuộc họp lãnh đạo bộ ngày 03 tháng 12 năm 2007. Cụ thể,

 Bộ trưởng Hà Hùng Cường đã kết luận như sau:

1. Cục Trợ giúp pháp lý, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm sớm tập hợp kết quả Hội nghịtổng kết 10 năm công tác trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách, Hội nghị đánh giá 5 năm thực hiện công tác đăng ký giao dịch bảo đảm, đề xuất giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc mà các đại biểu tham dự hội nghị đã nêu, trình Thứ trưởng Đinh Trung Tụng cho ý kiến chỉ đạo.

Các đơn vị thuộc Bộ, nhất là những đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước trong các lĩnh vực liên quan nhiều đến người dân và doanh nghiệp cần chủ động xây dựng kế hoạch sơ kết, tổng kết theo định kỳ 5 năm, 10 năm thực hiện nhiệm vụ để phát hiện những kinh nghiệm tốt, những cách làm hay cần nhân rộng; những khó khăn, vướng mắc, hạn chế cần chỉ đạo tháo gỡ kịp thời hoặc cần rút kinh nghiệm, chấn chỉnh.

2. Đồng ý đề xuất của Văn phòng Bộ về kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2008 vào các ngày 03, 04/01/2008 tại Hà Nội. Các đơn vị, cá nhân được phân công tham gia tổ chức Hội nghị Ngành và hai Toạ đàm về những giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định, góp ý cho các văn bản quy phạm pháp luật và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự cần tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị, đảm bảo Hội nghị Ngành và hai Toạ đàm tiến hành chất lượng, đổi mới, thiết thực, hiệu quả.

3. Giao Văn phòng Bộ liên hệ với Văn phòng Chính phủ sớm trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành các văn bản Bộ đã trình; rà soát các văn bản, đề án phải trình trong tháng 12/2007, báo cáo Lãnh đạo Bộ và đôn đốc các đơn vị thực hiện.

88