Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 528/TB-BGTVT về việc kết luận của thứ trưởng Nguyễn Hồng Trưởng tại cuộc họp tổng kết chương trình làm việc với đoàn công tác của ngân hàng thế giới về việc giám sát dự án GTNT3 vốn vay WB/DFID do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 528/TB-BGTVT   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 22/11/2007   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 22/11/2007, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông báo 528/TB-BGTVT về việc kết luận của thứ trưởng Nguyễn Hồng Trưởng tại cuộc họp tổng kết chương trình làm việc với đoàn công tác của ngân hàng thế giới về việc giám sát dự án GTNT3 vốn vay WB/DFID. Cụ thể,

Sau khi nghe WB trình bày kết quả chương trình làm việc, ban QLDA 5 báo cáo và ý kiến của các đơn vị tham dự, Thứ trưởng đã kết luận như sau:

1. Về việc phê duyệt điều chỉnh danh sách tuyến cần đầu tư và triển khai thực hiện dự án:

- Vụ Kế hoạch đầu tư chỉ đạo Ban QLDA 5 khẩn trương tổng hợp và báo cáo trên cơ sở đề xuất danh sách tuyến cần đầu tư trong Dự án của các tỉnh để Bộ GTVT xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép phê duyệt điều chỉnh;

- Vụ KHĐT, Ban QLDA 5 đôn đốc yêu cầu toàn bộ 33 tỉnh khẩn trương thực hiện các bước lập và phê duyệt Dự án đầu tư cho các tiểu dự án không thay đổi theo quyết định đầu tư số 4969/Q Đ-BGTVT ngày 26/12/2007 của Bộ GTVT theo khuôn khổ sử dụng hết 100% vốn đầu tư được phân bổ. Các tỉnh có triển khai cấu phần bảo trì của Dự án khẩn trương lập kế hoạch thực hiện cấu phần bảo trì theo 100% kinh phí được phân bổ và trong thời gian 3 năm;

- Vụ KHĐT, Ban QLDA 5 thông báo cho các tỉnh thuộc Dự án xem xét chuẩn bị kế hoạch thực hiện bảo trì trong thời gian 3 năm theo nguồn kinh phí do DFID tài trợ bổ sung cho Dự án (khoảng 21 triệu USD)

- Ban QLDA 5 đôn đốc các tỉnh thuộc chương trình năm thứ nhất 2007 khẩn trương hoàn tất thủ tục để tiến hành đấu thầu, ký hợp đồng;

2. Ban QLDA 5 phối hợp với Vụ KHĐT chỉ đạo các tỉnh về việc đăng ký nhu cầu trang cấp phương tiện, thiết bị để phục vụ quản lý Dự án. Phối hợp với Vụ Tài chính để tham mưu cho Bộ GTVT về việc trang bị xe ôtô cho Ban QLDA 5 và 33 tỉnh thuộc Dự án đảm bảo quy định của Chính phủ và yêu cầu của WB.

104