• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Điều ước quốc tế


 

Thông báo 53/2020/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định thành lập Trung tâm Tuổi già Năng động và Sáng tạo ASEAN (Agreement on the Establishment of the ASEAN Centre for Active Ageing and Innovation - ACAI) do Bộ Ngoại giao ban hành

Tải về Thông báo 53/2020/TB-LPQT
Bản Tiếng Việt

BỘ NGOẠI GIAO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 53/2020/TB-LPQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2020

 

THÔNG BÁO

VỀ HIỆU LỰC CỦA ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ

Thực hiện quy định tại Điều 56 của Luật Điều ước quốc tế năm 2016, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Hiệp định thành lập Trung tâm Tuổi già Năng động và Sáng tạo ASEAN (Agreement on the Establishment of the ASEAN Centre for Active Ageing and Innovation - ACAI), ký tại Nây Pi-tô ngày 20 tháng 5 năm 2020, có hiệu lực đối với Việt Nam từ ngày 20 tháng 5 năm 2020.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Ngự

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 53/2020/TB-LPQT   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Ngoại giao   Người ký: Nguyễn Văn Ngự
Ngày ban hành: 17/09/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 27/12/2020   Số công báo: Từ số 1199 đến số 1200
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông báo 53/2020/TB-LPQT

89

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
461307