Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 5305/TB-BNN-VP về ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp ban chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 15–NQ-TW (khoá IX) về đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5305/TB-BNN-VP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: ***
Ngày ban hành: 11/10/2007   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 11/10/2007, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông báo số 5305/TB-BNN-VP về ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp ban chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 15–NQ-TW (khoá IX) về đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thành lập Ban chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 15 TW do Bộ trưởng làm Trưởng Ban. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ đánh giá những kết quả đã đạt được, phân tích những hạn chế sau 5 năm thực hiện Nghị quyết, những tác động hiện tại của thời kỳ phát triển mới đối với nông nghiệp, nông thôn và nông dân nước ta; đưa ra định hướng và giải pháp tiếp tục đẩy mạnh CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2007-2010.

Ban chấp hành Trung ương Đảng đã có quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Đề án “ Vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn” do đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ làm Trưởng Ban; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát đảm nhiệm Phó Ban thường trực. Ban chỉ đạo Đề án có nhiệm vụ: Xây dựng kế hoạch, tổ chức khảo sát, nghiên cứu xây dựng Đề án “ Vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn” để trình Bộ Chính trị xem xét, trình Hội nghị lần thứ bẩy Ban chấp hành Trung ương khoá X. Theo sự phân công của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực về lĩnh vực này. Do vậy, trong thời gian tới các Cục, các Vụ, các thành viên Ban chỉ đạo thuộc Bộ cần tiến hành khẩn trương và toàn diện, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu đặt ra trong việc tổng kết Nghị quyết 15 TW.

93