Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 533/TB-BGTVT về kết luận của Thứ trưởng thường trực Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp bàn về kế hoạch khởi công dự án xây dựng luồng cho tầu biển có trọng tải lớn vào sông Hậu do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 533/TB-BGTVT   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 20/11/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 20/11/2009, Bộ GTVT đã ban hành Thông báo 533/TB-BGTVT về kết luận của Thứ trưởng thường trực Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp bàn về kế hoạch khởi công dự án xây dựng luồng cho tầu biển có trọng tải lớn vào sông Hậu. 

 Công tác tổ chức, chuẩn bị:

- Lễ khởi công được tổ chức với sự phối hợp và đồng chủ trì của Bộ GTVT và tỉnh Trà Vinh . Để triển khai các công việc cụ thể, thành lập Ban Tổ chức gồm Đại diện Lãnh đạo các đơn vị : Văn phòng Bộ GTVT và Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh, Cục Hàng hải Việt Nam, Ông Phó Cục trưởng Cục QLXD & CLCTGT phụ trách phía Nam.

- Trước ngày 17/11/2009, yêu cầu Cục Hàng hải Việt Nam có văn bản báo cáo Bộ về các điều kiện để tổ chức khởi công và dự kiến kế hoạch khởi công. Trên cơ sở đó, giao Cục QLXD và CL CTGT dự thảo văn bản trình Bộ ký báo cáo xin phép Thủ tướng Chính phủ.

- Cục HHVN (Chủ đầu tư) phê duyệt dự toán chi phí khởi công theo qui định.

- Cục Hàng hải Việt Nam phối hợp với Ban Tổ chức chuẩn bị các nội dung sau để báo cáo xin ý kiến Lãnh đạo Bộ GTVT, UBND tỉnh Trà Vinh và để chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện : Chương trình nội dung chi tiết của Lễ khởi công, mẫu Giấy mời, danh sách khách mời (dự kiến khoảng 1000 người), công tác hậu cần phục vụ, công tác khánh tiết và lễ tân, công tác an ninh trật tự...

- Cục QLXD và CLCTGT cử cán bộ tham gia giúp Chủ đầu tư thương thảo hợp đồng giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu trúng thầu để có thể ký xong hợp đồng trước ngày 10/12/2009. Sau khi hợp đồng được ký, yêu cầu Nhà thầu triển khai ngay việc huy động lực lượng, thiết bị đến công trường để thi công trong và sau Lễ khởi công.

- Giao Cục Hàng hải Việt Nam hoàn chỉnh các thủ tục để tổ chức cắm tuyến phân luồng hàng hải, thỏa thuận vị trí bãi đổ thải, lựa chọn TVGS trước khi khởi công.

92