Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 536/TB-BGTVT về việc nội dung kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ và giải quyết một số vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án xây dựng cầu Nhật Tân – TP. Hà Nội do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 536/TB-BGTVT   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 28/11/2007   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 28/11/2007, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông báo 536/TB-BGTVT về việc nội dung kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ và giải quyết một số vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án xây dựng cầu Nhật Tân – TP. Hà Nội. Cụ thể,

Sau khi nghe Ban QLDA 85 báo cáo tình hình triển khai thực hiện, các vấn đề vướng mắc, các đại biểu tham gia ý kiến, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã thống nhất kết luận như sau:

1. Phần chung: Dự án xây dựng cầu Nhật Tân là dự án trọng điểm phát triển cơ sở hạ tầng của Thủ đô Hà Nội và cả nước, vì vậy các cơ quan tham mưu liên quan của Bộ cần có sự phối hợp chặt chẽ với Ban QLDA 85 với nỗ lực cao nhất nhằm mục tiêu khởi công và hoàn thành công trình cầu Nhật Tân theo đúng tiến độ yêu cầu.

2. Về việc bổ sung Tư vấn thẩm tra hồ sơ TKKT hạng mục cầu chính (phần cầu dây văng):

- Phần cầu chính cầu Nhật Tân áp dụng giải pháp kết cấu dây văng liên tục nhiều nhịp (5 nhịp) lần đầu tiên xây dựng ở Việt Nam với quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật cao và công nghệ phức tạp. Vì vậy, công tác thẩm tra thiết kế kỹ thuật có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Ban QLDA 85 đã tiến hành thủ tục lựa chọn Tư vấn thẩm tra là Công ty tư vấn Đại học Xây dựng và đang trình Bộ xem xét, phê duyệt. Việc Tổ công tác giúp Bộ trưởng chỉ đạo về kỹ thuật công nghệ đề nghị đặc cách chỉ định bổ sung Tư vấn nước ngoài tiến hành thẩm tra TKKT cầu Nhật Tân đồng thời với Tư vấn thẩm tra đã được tuyển chọn theo kế hoạch đấu thầu của Bộ phê duyệt là cần thiết, tuy nhiên vấn đề này không phù hợp với các quy định quản lý, đầu tư xây dựng và sẽ có thể ảnh hưởng đến tiến trình thực hiện dự án.

- Vì vậy, giao Ban QLDA 85 dự thảo văn bản trình Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép chỉ định một nhóm chuyên gia nước ngoài có năng lực, kinh nghiệm tiến hành thẩm tra TKKT hạng mục phần cầu chính (cầu dây văng) độc lập với đơn vị Tư vấn trong nước được lựa chọn và bố trí nguồn kinh phí thực hiện. Số lượng và thời gian làm việc của các chuyên gia được xác định và phụ thuộc vào yêu cầu cụ thể nêu trong đề cương tham chiếu như đề xuất của Ban QLDA 85 tại văn bản 345/BQL-DANT.

- Để có cơ sở báo cáo Th

89