• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


 

Thông báo số 5373 TM/XNK ngày 26/11/2003 của Bộ Thương mại về việc hoàn trả hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ năm 2003

Tải về Thông báo 5373TM/XNK
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5373TM/XNK   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Thương mại   Người ký: Mai Văn Dâu
Ngày ban hành: 26/11/2003   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Ngày 26/11/2003, Bộ Thương mại ban hành Thông báo số 5373 TM/XNK về việc hoàn trả hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ năm 2003.

- Đối với thương nhân đã có văn bản trả lại hạn ngạch cho Bộ Thương mại:

 Những thương nhân đã có văn bản trả lại hạn ngạch cho Bộ Thương mại để giao cho thương nhân khác, Bộ Thương mại đã tính vào thành tích xuất khẩu năm 2003 của thương nhân đã trả lại hạn ngạch và đã phân giao hạn ngạch , trả lại cho các thương nhân này ngay từ đợt I/2004 theo hạn ngạch thành tích.

- Đối với thương nhân đã cho vay hạn ngạch hoặc nhường lại hạn ngạch cho thương nhân khác (gọi chung là thương nhân cho vay hạn ngạch) có đăng ký cho vay hoặc nhường lại với các phòng XNK khu vực:

 Bộ Thương mại đã dành một số lượng hạn ngạch trong nguồn hạn ngạch thành tích tương ứng với số lượng hạn ngạch thương nhân đã cho nhau vay để trả cho thương nhân cho vay.

 Do việc vay mượn hạn ngạch được thực hiện trên cơ sở tự nguyện bằng văn bản thoả thuận hoặc hợp đồng vay mượn giữa hai thương nhân để thương nhân vay hạn ngạch xuất khẩu, có thành tích xuất khẩu, nên Bộ Thương mại đã và sẽ cấp hạn ngạch cho thương nhân đi vay ( trên cơ sở thành tích xuất khẩu ) để thương nhân này trả lại hạn ngạch cho thương nhân cho vay, phù hợp với chủ thể vay mượn trong thoả thuận hoặc hợp đồng vay mượn giữa hai thương nhân.

 Thương nhân đi vay hạn ngạch có trách nhiệm trả lại hạn ngạch cho thương nhân cho vay hạn ngạch. Thủ tục trả lại hạn ngạch thực hiện tại các phòng QLXNK khu vực thuộc Bộ Thương mại như đối với việc cho vay hạn ngạch, không phải xin phép Bộ Thương mại.

 Trong trường hợp thương nhân vay hạn ngạch mà lại phải trả tiền cho thương nhân cho vay thì cho phép thương nhân đi vay không phải trả lại hạn ngạch cho thương nhân cho vay vì Bộ Thương mại chỉ cho phép các thương nhân vay, mượn hoặc nhường hạn ngạch cho nhau, nghiêm cấm việc mua bán hạn ngạch. Nhưng nếu thương nhân vay hạn ngạch không phải trả tiền mà không trả lại hạn ngạch, thương nhân cho vay có văn bản báo cáo Bộ Thương mại giải quyết. Bộ Thương mại sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra cụ thể sự việc và nếu kết quả kiểm tra phù hợp với báo cáo của thương nhân cho vay, Bộ Thương mại sẽ thu hồi ngay hạn ngạch của thương nhân đi vay hạn ngạch cấp lại cho thương nhân cho vay.

Từ khóa: Thông báo 5373TM/XNK

201

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
29298