• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Thông báo 5377/TB-SHTT thống nhất áp dụng bản dịch tiếng Việt bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 10 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Tải về Thông báo 5377/TB-SHTT
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5377/TB-SHTT   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ   Người ký: Trần Hữu Nam
Ngày ban hành: 16/07/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết

Ngày 16/07/2012, Bộ KHCN đã có Thông báo 5377/TB-SHTT thống nhất áp dụng bản dịch tiếng Việt bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 10.

Cụ thể về việc áp dụng như sau:

1. Bản tiếng Việt Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 10 được công bố kèm theo Thông báo này để áp dụng bao gồm:

a. Hướng dẫn đối với người sử dụng (Guidance for the user);

b. Những lưu ý chung (General Remarks);

c. Bảng Danh mục các nhóm hàng hóa/dịch vụ (Class headings and List of classes, with explanatory notes);

d. Bảng Danh mục hàng hóa/dịch vụ theo vần chữ cái của mỗi nhóm (Alphabetical list of goods in class order).

2. Thống nhất áp dụng bản tiếng Việt Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 10 từ bản tiếng Anh do WIPO công bố từ ngày 01/8/2012 để xác định Danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu trong Tờ khai đăng ký nhãn hiệu nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ đối với thủ tục đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp và các thủ tục khác liên quan đến quyền đã được xác lập. Kể từ ngày 01/8/2012 nếu người nộp đơn không phân loại chính xác theo Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 10, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ thực hiện việc phân loại lại trong quá trình xử lý đơn và người nộp đơn phải nộp phí phân loại lại theo quy định.

Bản tiếng Việt Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 10 được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp và trang web của Cục Sở hữu trí tuệ.

Từ khóa: Thông báo 5377/TB-SHTT

145

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
152391