Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 542/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng bộ GTVT Trần Doãn Thọ tại cuộc họp về đề án “nghiên cứu, khai thác nguồn vốn đầu tư để hiện đại đội tàu biển Việt Nam” do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 542/TB-BGTVT   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 29/11/2007   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 29/11/2007, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông báo 542/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng bộ GTVT Trần Doãn Thọ tại cuộc họp về đề án “nghiên cứu, khai thác nguồn vốn đầu tư để hiện đại đội tàu biển Việt Nam”. Cụ thể,

Sau khi nghe Tổ soạn thảo và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam báo cáo về Đề án “Nghiên cứu, khai thác nguồn vốn đầu tư để hiện đại đội tàu biển Việt Nam” và ý kiến tham gia của các đơn vị dự họp, Thứ trưởng Trần Doãn Thọ đã kết luận như sau:

1. Đánh giá cao sự nỗ lực nghiên cứu Đề án “Nghiên cứu, khai thác nguồn vốn đầu tư để hiện đại đội tàu biển Việt Nam” của tổ soạn thảo Đề án, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Đề án cần được hoàn thiện lần cuối cùng để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trên cơ sở tiếp thu các ý kiến đóng góp tại hội nghị.

2. Tổng công ty Hàng hải Việt Nam cần lưu ý làm rõ một số nội dung:

a. Về các loại hình huy động, cơ cấu nguồn vốn và khả năng huy động:

- Cần làm rõ và có số liệu cụ thể các nguồn vốn đã huy động được để đầu tư phát triển đội tàu trong thời gian qua.

- Phân tích và kiến nghị cụ thể các nguồn vốn sẽ huy động để đầu tư phát triển đội tàu đến năm 2010 & 2020.

b. Về các đề xuất, kiến nghị cơ chế chính sách:

- Đề xuất cụ thể các kiến nghị với Nhà nước để hỗ trợ cho việc đầu tư phát triển đội tàu, ví dụ: nguồn vốn vay lại từ trái phiếu quốc tế của Chính phủ, vay ngân hàng Phát triển Việt Nam, phát hành trái phiếu công ty có bảo lãnh của nhà nước…

- Đề xuất các chỉ tiêu cụ thể về hỗ trợ đào tạo cán bộ, sỹ quan, thuyền viên phục vụ cho nhu cầu phát triển đội tàu từ nguồn vốn Ngân sách qua Bộ Giáo dục và Đào tạo.

87