• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ

Văn bản pháp luật về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ

 

Thông báo 546/TB-VPCP năm 2017 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp với Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và các Bộ liên quan về bố trí vốn hỗ trợ đầu tư Dự án đường cất hạ cánh số 2, cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 546/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 546/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2017

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TẠI CUỘC HỌP VỚI UBND TỈNH KHÁNH HÒA VÀ CÁC BỘ LIÊN QUAN VỀ BỐ TRÍ VỐN HỖ TRỢ ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH SỐ 2, CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ CAM RANH, TỈNH KHÁNH HÒA

Ngày 20 tháng 11 năm 2017, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp về btrí vốn hỗ trợ đầu tư Dự án đường cất hạ cánh số 2, cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Tham dự họp có Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Văn phòng Chính phủ và đại diện Bộ Tài chính. Sau khi nghe báo cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan tham dự, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính:

1. Có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định việc hỗ trợ cho Tỉnh 150 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2017 để thực hiện Dự án.

2. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc hỗ trợ Tỉnh phần còn thiếu sau khi có chủ trương sử dụng 50% dự phòng ngân sách trung ương còn lại.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và các bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Khánh Hòa;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Văn Tùng, Thư ký PTTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, K
TTH, CN;
- Lưu: VT
, QHĐP(3).Ch

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 546/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 24/11/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông báo 546/TB-VPCP

309

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
368392