• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


Văn bản pháp luật về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ

 

Thông báo 55/TB-VPCP năm 2015 kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau do văn phòng chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 55/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 55/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2015

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH CÀ MAU

Ngày 7 tháng 02 năm 2015 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Cà Mau; dự Lễ khánh thành cầu Năm Căn và Lễ khi động nhà máy xlý khí Cà Mau. Cùng đi với Thủ tướng có các đồng chí Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Đinh La Thăng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Nguyễn Văn Nên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo các Bộ, cơ quan Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Văn phòng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Sau khi nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau báo cáo kết quả kinh tế - xã hội năm 2014, nhiệm vụ giải pháp trong thời gian ti và một số kiến nghị của Tỉnh; ý kiến của lãnh đạo các Bộ, cơ quan, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Thay mặt Chính phủ, biểu dương và đánh giá cao nlực cố gắng, đoàn kết, khắc phục khó khăn và những kết quả đạt được khá toàn diện trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của Đảng bộ, chính quyền quân và dân tỉnh Cà Mau trong thời gian qua: Năm 2014, tổng sản phẩm địa phương (GRDP) tăng 8,5%; trong đó nông nghiệp tăng 6,9%, công nghiệp tăng 8,7%, dịch vụ tăng 10,4%; thu nhập bình quân đầu người đạt 33 triệu đng, tăng 9,9% so với năm 2013; tỷ trọng nông nghiệp chiếm 36,5%, công nghiệp và dịch vụ chiếm 63,5% trong cơ cấu kinh tế; sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển, diện tích nuôi tôm công nghip tăng 2.208 ha so với năm 2013, đã hình thành các vùng nuôi tôm công nghiệp và quảng canh nuôi tôm cải tiến gn với công nghiệp chế biến; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 10.300 tỷ đồng, tăng 13,8%; xuất khẩu đạt trên 1,3 tỷ USD, tăng 20,4%. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả khá, bình quân mỗi xã đạt 11/19 tiêu chí nông thôn mới, tăng 7,4 tiêu chí so với thời điểm bắt đầu thực hiện Chương trình nông thôn mới.

Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội tiếp tục ổn định và phát triển. Hoạt động văn hóa xã hội đồng đều; quy mô, chất lượng giáo dục và đào tạo được nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo giảm xung còn 4,9%; an toàn giao thông được tập trung chỉ đạo và đạt kết quả khá; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự xã hội được bảo đảm.

Tuy nhiên, Cà Mau vẫn còn khó khăn: Kinh tế phát triển nhưng chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm; kết cu hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông, thủy lợi chưa đồng bộ, vốn đầu tư hạ tầng phục vụ nuôi trồng thủy sản còn hạn chế.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

Cơ bản thống nhất với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh đã đề ra, nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ:

1. Tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế, khắc phục những yếu kém tồn tại để tiếp tục bứt phá vươn lên. Trước mắt cần nỗ lực thực hiện thng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2015 và kế hoạch 5 năm (2011 - 2015); đồng thời quan tâm chđạo tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp, xây dựng kế hoạch 5 năm tới phải bám sát tình hình thực tế, thế mạnh của địa phương, đảm bo cho Cà Mau có bước phát triển đột phá mới nhanh và bền vững hơn trong những năm tới.

2. Xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp, tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp về đầu tư tại địa phương, nhất là đầu tư đánh bắt, khai thác, nuôi trồng phát triển công nghiệp chế biến thủy sản, đẩy mạnh xuất khẩu, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động trong nông nghiệp, nông thôn. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ. Bảo đảm nguồn điện, đầu tư nhiều hơn cho thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản.

3. Quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi, công nghệ viễn thông. Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng ngập mặn ven biển; chđộng ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, bảo vệ môi trường sinh thái gn với hiệu quả kinh tế.

4. Chđạo quyết liệt chương trình xây dựng nông thôn mới, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp. Cùng với sự hỗ trợ của Trung ương, Tỉnh chủ động các giải pháp, cách làm năng động, sáng tạo nhằm thu hút các nguồn lực đu tư thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh sắp xếp, chuyển đổi nông lâm trường gắn với xây dựng nông thôn mới và công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

5. Giải quyết tốt các vấn đề xã hội, tiếp tục cải cách hành chính, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; bảo đảm an toàn giao thông, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015 sắp tới; bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

III. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA TỈNH

1. Về hỗ trợ vốn đầu tư Kè chống sạt lở ven sông thành phố Cà Mau: đồng ý về chủ trương, Tỉnh thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định tại Quyết định số 01/2011/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2011 về Quy chế xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hp với các Bộ Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bố trí vốn trong kế hoạch trung hạn (2016 - 2020) hỗ trợ Tnh thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Về vốn đầu tư xây dựng tuyến đường Trung tâm bờ Bắc thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời: Giao Bộ Kế hoạch và Đu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan đề xuất phương án nguồn vốn hỗ trợ Tnh thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Về vốn đầu tư nạo vét luồng cho tàu cá ra vào tại các cửa biển Khánh Hội, Sông Đốc, Rạch Gốc, Cái Đôi Vàm: Tỉnh rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên, thực hiện việc thẩm định nguồn vốn theo quy định; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ Giao thông vận tải, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bố trí vốn trong kế hoạch trung hạn (2016 - 2020), báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

4. Về vốn đầu tư các dự án công trình đê biển, kè chống sạt lứng phó với biến đi khí hậu gồm nâng cấp đê biển Tây; xây dựng mới tuyến đê biển Đông; kè chống sạt lở các xã Tân Thuận, Tân Tiến huyện Đầm Dơi; kè chống sạt lở khu dân cư thị trấn Năm Căn: Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính nghiên cứu tổng thể giải pháp xử lý hiệu quả sạt lở Mũi Cà Mau; vận động nguồn tài trợ của Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Tái thiết Đức và các ngun vốn khác để thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

5. Về hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng hồ chứa nước ngọt khu vực rừng U Minh hạ: Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn thống nhất với các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính về sự cần thiết, mục tiêu và phương án nguồn vốn, báo cáo Thủ tưng Chính phủ xem xét, quyết định.

6. Về vốn đầu tư nâng cấp, mrộng tuyến đường U Minh - Khánh Hội: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ Tài chính xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Về sử dụng vốn ODA đầu tư dự án hạ tầng đô thị Năm Căn, huyện Năm Căn và đô thị Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời: đồng ý về chủ trương, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ Tài chính, Xây dựng tổng hợp vào Danh mục các dự án vận động vốn ODA của Ngân hàng Thế giới (WB) để ứng phó biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

7. Về vốn đầu tư Dự án tôn tạo, phục dựng di tích lịch sử Khu Xứ ủy Trung ương cục miền Nam: Tỉnh phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Bộ, ngành liên quan bố trí vốn trong kế hoạch trung hạn (2016 - 2020), báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

8. Về việc thảm nhựa một bên còn lại tuyến đường Quản Lộ - Phụng Hiệp (đoạn nội đô thành phố Cà Mau); nâng cấp, mở rộng sân bay Cà Mau theo Quy hoạch: Bộ Giao thông vận tải xem xét, xử lý theo thm quyn.

Về vốn đầu tư (giai đoạn 2) tuyến đường hành lang ven biển phía Nam qua tỉnh Cà Mau (đoạn giao lộ từ đường Võ Văn Kiệt đến Quốc lộ 1A) và dự án tuyến đường Quốc lộ 1A tránh qua nội ô thành phố Cà Mau (từ Tắc Vân đến cầu Lương Thế Trân): Bộ Giao thông vận tải tng hợp vào danh mục đu tư công giai đoạn 2016 - 2020, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

9. Về vốn đầu tư tiếp Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn từ Khai Long, xã Đất Mũi đến khu du lịch Mũi Cà Mau (Khai Long - Đất Mũi) và đoạn qua trung tâm thị trấn Năm Căn; b sung Đài biu tượng Mũi Cà Mau vào hạng mục Mc điểm cuối Dự án đường Hồ Chí Minh: Đồng ý về chủ trương, giao Bộ Giao thông vận tải cân đối nguồn vốn dư trái phiếu Chính phủ của Dự án đường Hồ Chí Minh (đoạn qua Tây Nguyên) và các nguồn vốn khác để thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Đbảo đảm hoàn thành đồng bộ toàn tuyến đường Năm Căn - Đất Mũi, Bộ Giao thông vận tải phê duyệt bổ sung, thực hiện lựa chọn nhà thầu đoạn Khai Long - Đất Mũi theo quy định để hoàn thành vào cuối năm 2015.

10. Về đầu tư, nâng cấp quốc lộ 63 (đoạn trung tâm nội đô thành phố Cà Mau): Bộ Giao thông vận tải bố trí vốn trong kế hoạch vốn được giao hàng năm để thực hiện.

11. Về Dự án nâng cấp, mở rộng đường Cà Mau - Đầm Dơi: Đồng ý, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính bố trí vốn trong kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) để thực hiện.

Về đầu tư xây dựng cầu Hòa Trung thuộc Dự án nâng cấp, mở rộng đường Cà Mau - Đầm Dơi: Bộ Giao thông vận tải áp dụng hình thức đầu tư phù hợp; thực hiện chỉ định thầu tư vấn, xây lắp và cơ chế nhà thầu ứng vốn thi công theo quy định, ngân sách Nhà nước chi trả hàng năm để hoàn thành trong năm 2015.

12. Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam nghiên cứu hình thức tổ chức các doanh nghiệp trực thuộc cho phù hợp với thực tế, tạo điều kiện cho các địa phương (trong đó có tỉnh Cà Mau) có phát sinh nguồn thu thuế được nộp tại địa phương.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tnh Cà Mau và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thtướng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ban ch
đạo Tây Nam Bộ;
- Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND t
nh Cà Mau;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, c
ác Vụ: TKBT, KTTH, KTN, KGVX, ĐMDN, QHQT, NC;
- Lưu: VT, V.III (3b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Nên

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 55/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Nên
Ngày ban hành: 14/02/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông báo 55/TB-VPCP

117

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
295683