• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Phân loại hàng hóa

 

Thông báo 5524/TB-TCHQ năm 2016 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 5524/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5524/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích và thông tin bổ sung của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK tại thông báo số 627/TB-PTPL ngày 25/04/2016, công văn ngày 07/06/2016 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Mục 12 tờ khai: Chụp thép cho nắp bình xăng xe máy ET45-301-V.

2. Đơn vị xuất/nhập khẩu: Công ty TNHH Asahi Denso Việt Nam. Địa chỉ: Lô 16, KCN Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội. Mã số thuế: 0101585210.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10075198583/A12 ngày 24/02/2016 đăng ký tại Chi cục Hải quan KCN Bắc Thăng Long, Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Bộ phận của nắp bình xăng xe mô tô, được làm bằng thép.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Bộ phận của nắp bình xăng xe mô tô, được làm bằng thép.

thuộc nhóm 87.14 “Bộ phận và phụ kiện của xe thuộc các nhóm từ 87.11 đến 87.13”, phân nhóm 8714.10 - Của mô tô (kể cả xe gắn máy có bàn đạp (moped)), mã số 8714.10.90 - - Loại khác, tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưng (để b/cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi cục HQ KCN Bắc Thăng Long (Cục HQ TP. Hà Nội);
- Trung tâm PTPL HH XNK và Chi nhánh;
- Công ty TNHH Asahi Denso Việt Nam (Lô 16, KCN Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-M.Hương (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5524/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 14/06/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông báo 5524/TB-TCHQ

33

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
444597