Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 556/TB-BYT về nội dung họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống đại dịch cúm ở người ngày 21/6/2006 do Ban­­ chỉ đạo quốc gia phòng chống đại dịch cúm ở người ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 556/TB-BYT   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Y tế   Người ký: Trịnh Quân Huấn
Ngày ban hành: 29/06/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 29/06/2006, Ban­­ chỉ đạo quốc gia phòng chống đại dịch cúm ở người ban hành Thông báo số 556/TB-BYT về nội dung họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống đại dịch cúm ở người ngày 21/6/2006.

Cuộc họp đã tập trung thảo luận các nội dung chính sau:

1. Tình hình dịch cúm A(H5N1) ở gia cầm, cúm ở người trên thế giới và tại Việt Nam. Một số biện pháp cần tiếp tục triển khai để khống chế dịch.

2. Công tác triển khai mua sắm thuốc, hoá chất, trang thiết bị phòng chống dịch và tập huấn sử dụng, bằng kinh phí do Chính phủ đầu tư cho các địa phương và các Bộ, ngành trong cả nước.

3. Công tác tuyên truyền phòng, chống dịch cúm A(H5N1) ở gia cầm và ở người.

4. Công tác kiểm tra giám sát việc triển khai các hoạt động phòng chống dịch.

83