• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

Văn bản pháp luật về Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

 

Thông báo 5742/TB-BNN-KHCN của Hội đồng tư vấn thẩm định hồ sơ xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật phục vụ công tác khảo sát, thiết kế dự án đầu tư xây dựng công trình (Đợt 2) thuộc Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Thông báo 5742/TB-BNN-KHCN
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5742/TB-BNN-KHCN   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Đinh Vũ Thanh
Ngày ban hành: 23/11/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết

Ngày 21/11/2012, BNN đã ban hành Thông báo 5742/TB-BNN-KHCN của Hội đồng tư vấn thẩm định hồ sơ xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật phục vụ công tác khảo sát, thiết kế dự án đầu tư xây dựng công trình (Đợt 2) thuộc Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực thành phố Hồ Chí Minh.

Một số nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2012 và chuẩn bị cho triển khai kế hoạch 2013.

Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2012 và chuẩn bị tốt các điều kiện thực hiện nhiệm vụ chương trình năm 2013, yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện những nhiệm vụ sau đây:

- Giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền về Chương trình xây dựng nông thôn mới. Các cơ quan truyền thông Trung ương và địa phương phải bố trí thời gian và thời lượng thích hợp để phát sóng chuyên mục về xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung tuyên truyền phổ biến những mô hình thành công, cách làm hay ở các địa phương.

- Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam cùng với các chương trình với thời lượng truyên truyền về nông thôn mới hiện có, cần tăng cường và mở thêm các chuyên mục về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của Chương trình ở các địa bàn, khu vực, nhất là vùng đồng bào dân tộc, vùng đồng bào còn nhiều khó khăn.

- Bộ Xây dựng có văn bản hướng dẫn các địa phương kiểm tra, rà soát và chấn chỉnh những hạn chế, khiếm khuyết trong công tác quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết đảm bảo nâng cao chất lượng; trực tiếp hỗ trợ các địa phương triển khai chậm để đẩy nhanh tiến độ trong thời gian tới; các Bộ, ngành liên quan tổ chức kiểm tra và hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương quy hoạch các nội dung chuyên ngành.

 

 

 

 

 

 

Từ khóa: Thông báo 5742/TB-BNN-KHCN

181

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
152122