Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 577/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp thực hiện xử lý sai phạm tài chính theo kết luận của thanh tra Chính phủ số 1939/2006/KLTT-V.I ngày 16/10/2006 về dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 1) do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 577/TB-BGTVT   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 19/12/2007   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 19/12/2007, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông báo số 577/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp thực hiện xử lý sai phạm tài chính theo kết luận của thanh tra Chính phủ số 1939/2006/KLTT-V.I ngày 16/10/2006 về dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 1). Cụ thể,

Sau khi nghe Ban QLDA đường Hồ Chí Minh báo cáo về tình hình triển khai thực hiện kết luận thanh tra dự án đường Hồ Chí Minh, các thành viên dự họp tham gia ý kiến, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã thống nhất kết luận như sau:

1. Ban QLDA đường Hồ Chí Minh chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về xử lý sai phạm tài chính tại văn bản số 4231/VPCP-V.I ngày 31/07/2007, cụ thể các nội dung sau:

- Thu nộp ngân sách: 693.533.915đ

- Giảm trừ khi thanh, quyết toán: 13.154.909.468đ

- Xem xét, xử lý theo qui định số kinh phí: 90.749.898.283đ

2. Đối với nội dung kết luận về kinh phí tự nguyện giảm trừ Nhà thầu và giảm kinh phí ăn ca trong gói thầu thuộc đoạn Thanh Hóa – Nghệ An: Ban QLDA đường Hồ Chí Minh và các đơn vị thi công sớm có văn bản giải trình. Trên cơ sở giải trình của Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, giao Cục Giám định và QLCLCTGT chủ trì phối hợp với Vụ KHĐT, Vụ Tài chính, Thanh tra Bộ xem xét, đề xuất biện pháp giải quyết, tham mưu trình Bộ văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính.

95