• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Thông báo 58/TB-BTC công bố danh sách doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá năm 2012 do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Thông báo 58/TB-BTC
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 58/TB-BTC   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Nguyễn Tiến Thoả
Ngày ban hành: 20/01/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết

Ngày 20/01/2012, BTC đã ban hành Thông báo 58/TB-BTC công bố danh sách doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá năm 2012.

Bộ Tài chính thông báo:

- Danh sách các doanh nghiệp thẩm định giá và chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2012 (Danh sách kèm theo).

Trong quá trình hoạt động thẩm định giá, các doanh nghiệp thẩm định giá phải thực hiện đúng những quy định đối với doanh nghiệp thẩm định giá tại Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 03/8/2005 của Chính phủ về Thẩm định giá và Thông tư số 17/2006/TT-BTC ngày 13/3/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 03/8/2005 của Chính phủ về Thẩm định giá.

- Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2012. Các Thông báo Danh sách các doanh nghiệp thẩm định giá có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2011 (từ ngày 31/12/2011 trở về trước) của Bộ Tài chính không còn hiệu lực thi hành.

Từ khóa: Thông báo 58/TB-BTC

183

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
134323