Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 58/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc triển khai thực hiện kế hoạch 5 năm (2006-2010) của Tổng công ty Giấy Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 58/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 13/03/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 13/03/2006, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 58/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc triển khai thực hiện kế hoạch 5 năm (2006-2010) của Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có ý kiến kết luận như sau:

1. Những năm qua, Tổng công ty Giấy Việt Nam đã có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng giấy trong nước, nhất là giấy in báo, giấy in, giấy viết thông thường, từng bước thực hiện được vai trò nòng cốt trong việc phát triển ngành giấy Việt Nam.

Tổng công ty đã đầu tư mở rộng và đầu tư mới nhằm tăng năng lực sản xuất giấy, bước đầu thực hiện được việc gắn kết giữa đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bột giấy với phát triển vùng nguyên liệu theo từng dự án, đảm bảo cho nhà máy hoạt động ổn định có hiệu quả lâu dài. Đồng thời, Tổng công ty tích cực sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện kế hoạch năm 2001-2005 của Tổng công ty còn một số mặt yếu kém, tồn tại cần khắc phục, nổi lên là: tình hình tài chính còn khó khăn, việc triển khai thực hiện hai dự án lớn là Dự án đầu tư mở rộng Công ty Giấy Bãi Bằng giai đoạn 2 và Dự án Nhà máy sản xuất bột giấy và giấy Thanh Hóa còn chậm.

2. Về kế hoạch 5 năm 2006-2010 của Tổng công ty: Cơ bản nhất trí với các mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp nêu trong báo cáo của Tổng công ty. Tổng công ty cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp chủ yếu sau đây:

- Tăng cường đầu tư chiều sâu nhằm phát huy tốt năng lực sản xuất hiện có; rà soát chặt chẽ các khoản chi phí, thực hiện các biện pháp triệt để tiết kiệm nhằm hạ giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả sử dụng máy móc, thiết bị và vốn đầu tư.

- Tập trung nguồn lực, tăng cường trách nhiệm và phối hợp công tác, xử lý khó khăn, vướng mắc để sớm hoàn thành 2 dự án đầu tư là Dự án đầu tư mở rộng Công ty Giấy Bãi Bằng giai đoạn 2 và Dự án Nhà máy sản xuất bộ giấy và giấy Thanh Hóa.

- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa các doanh nghiệp thành viên trong Tổng công ty; hoàn thiện Đề án chuyển Tổng công ty Giấy Việt Nam sang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con theo Quyết định số 29/2005/QĐ-TTg ngày 01/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó lấy Công ty Giấy Bãi Bằng là công ty mẹ.

90