• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ

Văn bản pháp luật về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ

 

Thông báo 58/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2014 của ngành xây dựng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 58/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 58/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 28/01/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 58/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2014 của ngành xây dựng.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2014, ngành Xây dựng cần tập trung làm tốt một số nội dung sau:

1. Tập trung thực hiện tốt Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, nhóm giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014, trong đó cần xác định rõ các chỉ tiêu chủ yếu của Ngành trên cơ sở tính toán hợp lý và cân đối các nguồn thực hiện; xây dựng kế hoạch, lộ trình và dự kiến kết quả đạt được đối với từng lĩnh vực, nhiệm vụ cụ thể.

2. Tập trung cao độ cho việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế quản lý nhà nước của Ngành, trọng tâm là các dự án Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản để trình Quốc hội thông qua xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện triển khai với sự tham gia tích cực của các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, các hội nghề nghiệp, các chuyên gia, các nhà khoa học, nhằm khắc phục những tồn tại, bất cập của hệ thống pháp luật, tạo sự chuyển biến căn bản trong công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, nhà ở và thị trường bất động sản.

Từ khóa: Thông báo 58/TB-VPCP

176

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
220804