Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 5999/TB-BNN-VP về việc kết quả hội nghị khoa học công nghệ nông nghiệp 2006-2007 các tỉnh phía bắc tổ chức tại Hà Nội ngày 25 tháng 10 năm 2007 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5999/TB-BNN-VP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Nguyễn Minh Nhạn
Ngày ban hành: 09/11/2007   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 9/11/2007, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông báo 5999/TB-BNN-VP về việc kết quả hội nghị khoa học công nghệ nông nghiệp 2006-2007 các tỉnh phía bắc tổ chức tại Hà Nội ngày 25 tháng 10 năm 2007. Cụ thể,

Để phát triển kết quả của Hội nghị này, Bộ NN&PTNT giao nhiệm vụ như sau:

- Các tổ chức KHCN cần đánh giá các sản phẩm KHCN đã được xác định trước năm 2005 xem hiện đnag tồn tại trong sản xuất như thế nào, quy mô, hiệu quả và đề xuất định hướng áp dụng trong những năm tới.

- Các giống mới được Bộ công nhận cần được nhân nhanh trong các dự án giống cây trồng và vật nuôi, giống thuỷ sản và giống cây lâm nghiệp của Bộ.

- Đối với các viện, trường và doanh nghiệp nếu kết quả nghiên cứu có sản phẩm cụ thể, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị Bộ NN&PTNT công nhận giống mới hoặc TBKT để kịp thời phục vụ sản xuất.

- Trung tâm Khuyến nông, Khuyến ngư Quốc gia và Trung tâm Khuyến nông, Khuyến ngư các địa phương trong vùng ưu tiên đưa các TBKT mới đã được xác định (Bộ công nhận) đưa vào các chương trình/dự án khuyến nông, khuyến ngư năm 2008.

87