• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Thông báo số 61/BC-BYT tế về tình hình bệnh cúm A (H5N1) và các biện pháp phòng, chống dịch do Bộ trưởng Bộ Y ban hành

Tải về Văn bản khác 61/BC-BYT
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 61/BC-BYT   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Y tế   Người ký: Dương Quốc Trọng
Ngày ban hành: 23/01/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết

Ngày 23/01/2006, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông báo số 61/BC-BYT về tình hình bệnh cúm A (H5N1) và các biện pháp phòng, chống dịch.

Các hoạt động phòng chống dịch đã triển khai:

1. Theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh hàng ngày trong nước và trên thế giới, các hoạt động phòng, chống dịch để báo cáo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính Phủ, Ban Khoa giáo Trung ương và thông tin hàng ngày trên trang web của Bộ Y tế.

2.Tổng hợp báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ trong cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia hòng chống dịch cúm A(H5N1) ở gia cầm và cúm ở người vào chiều ngày 23/01/2006.

3. Hoàn chỉnh dự thảo tiêu chuẩn phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp độ I và II áp dụng cho hệ thống dự phòng trong cả nước.

4. Chuẩn bị đành giá tiến độ và góp ý xây dựng phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp III tại Viện Vệ sinh dịch tế Trung ương.

5.Hoàn chỉnh kế hoạch chi tiết các hoạt động của Dự án WHO/FAO/UNDP tài trợ về “Tăng cường quản lý các tình huống khẩn cấp về y tế tại Việt Nam – tập trung vào việc phòng chống các dịch bệnh tiềm ẩn, bao gồm cúm gia cầm động lực cao (HPAI)”.

Từ khóa: Văn bản khác 61/BC-BYT

176

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
8772