• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ luật Dân sự 2015


 

Thông báo 62/2016/TB-LPQT hiệu lực của Công ước La Hay về tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại (Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters) do Bộ Ngoại giao ban hành

Tải về Thông báo 62/2016/TB-LPQT
Bản Tiếng Việt

BỘ NGOẠI GIAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 62/2016/TB-LPQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC

Thực hiện quy định tại Điều 56 của Luật Điều ước quốc tế năm 2016, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Công ước La Hay về tng đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại (Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters) được thông qua ngày 15 tháng 11 năm 1965 tại phiên họp lần thứ 10 của Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế, có hiệu lực đối với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2016.

Khi gia nhập Công ước nói trên, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã đưa ra Tuyên bố:

“1. Chỉ định Bộ Tư pháp là cơ quan gửi giấy tờ và Cơ quan Trung ương theo Điều 2 Công ước, đồng thời là cơ quan có thẩm quyền theo Điều 6 và Điều 9 Công ước;

2. Không áp dụng phương thức tng đạt quy định tại Điều 8 Công ước trừ khi giấy tờ được tng đạt cho công dân của quốc gia gửi;

3. Không áp dụng các phương thức tống đạt tại đoạn b và c Điều 10 Công ước;

4. Áp dụng phương thức tng đạt qua đường bưu điện tại đoạn a Điều 10 Công ước với điều kiện giấy tờ được gửi qua thư đảm bảo;

5. Áp dụng đoạn 2 Điều 15 Công ước;

6. Yêu cầu tng đạt theo mẫu gửi đến Việt Nam phải được lập bằng hoặc kèm theo một bản dịch bằng tiếng Việt. Các giấy tờ của nước ngoài được tng đạt tại Việt Nam phải được lập bằng hoặc kèm theo một bản dịch bằng tiếng Việt có công chứng hoặc chứng thực chữ người dịch, trừ trường hợp tng đạt qua kênh ngoại giao, lãnh sự trực tiếp cho đương sự là công dân nước gửi hoặc tống đạt qua kênh bưu điện cho đương sự là công dân nước gửi quy định tại Điều 8 và đoạn a Điều 10 Công ước”.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC T
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Ngự

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 62/2016/TB-LPQT   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Ngoại giao   Người ký: Nguyễn Văn Ngự
Ngày ban hành: 10/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 20/10/2016   Số công báo: Từ số 1135 đến số 1136
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông báo 62/2016/TB-LPQT

209

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
328317