• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ

 

Thông báo số 64/2006/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm tại phiên họp Hội đồng Giáo dục quốc phòng Trung ương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 64/2006/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 64/2006/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Vũ Đình Toàn
Ngày ban hành: 21/03/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Quốc phòng   Tình trạng: Đã biết

Ngày 21/03/2006, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 64/2006/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm tại phiên họp Hội đồng Giáo dục quốc phòng Trung ương.

VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC GDQP - AN NĂM 2005

1. Trong năm 2005, Hội đồng GDQP Trung ương và Hội đồng GDQP các cấp đã tích cực triển khai công tác, thu được nhiều kết quả quan trọng. Số cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh (QP-AN) cao hơn năm 2004. Nhiều địa phương đã chủ động bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho cán bộ chủ chốt cơ sở thôn, bản, các tổ chức quần chúng. Thành phố Hải Phòng và các tỉnh: Thái Bình, Hà Nam, Phú Yên đã mở rộng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng đến chức sắc, chức việc các tôn giáo.

Giáo dục quốc phòng trong hệ thống giáo dục quốc dân đã được thực hiện trong chương trình đào tạo chính khóa; phương pháp tổ chức thực hiện môn học được quan tâm đổi mới; chất lượng môn học có nhiều tiến bộ; nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo các cấp, các ngành đối với môn học GDQP trong học sinh, sinh viên có chuyển biến.

Bộ Quốc phòng cùng với Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với các học viện, nhà trường trong và ngoài quân đội triển khai biên soạn giáo trình bồi dưỡng KTQP-AN cho đối tượng là bí thư chi bộ, đảng viên, cán bộ cấp thôn, bản, tổ trưởng dân phố và tương đương, cấp phát sách giáo koa cho giáo viên các trường trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp, đại học, cao đẳng, giúp cho cơ sở giáo dục - đào tạo và địa phương thực hiện được thống nhất.

GDQP toàn dân đã được cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh truyền hình, hệ thống báo cáo viên từ Trung ương đến địa phương coi trọng, nâng cao chất lượng các nội dung, đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền.

2. Hội đồng GDQP Trung ương đã hoạt động đúng quy chế, làm tốt chức năng tư vấn, kiểm tra, thanh tra, góp phần nâng cao chất lượng GDQP - AN. Các ủy viên Hội đồng đã phát huy tốt trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

3. Một số tồn tại:

Nhận thức của nhân dân và một số cán bộ về nhiệm vụ GDQP trong tình hình mới chưa sâu sắc; phương pháp GDQP chậm đổi mới; thiếu giáo viên GDQP trong các trường trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề; chất lượng GDQP còn hạn chế.

Từ khóa: Thông báo 64/2006/TB-VPCP

192

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
10405