• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật khí tượng thủy văn


 

Thông báo 644/TB-BNN-VP về ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình hành động thích ứng với biến đổi khí hậu, tại buổi họp Ban chỉ đạo tổng kết công tác năm 2009 và kế hoạch công tác năm 2010, ngày 12/01/2010 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Thông báo 644/TB-BNN-VP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 644/TB-BNN-VP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Nguyễn Minh Nhạn
Ngày ban hành: 22/01/2010   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường   Tình trạng: Đã biết

Ngày 22/01/2010, BNN đã ban hành đã thông báo 644/TB-BNN-VP về ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình hành động thích ứng với biến đổi khí hậu, tại buổi họp Ban chỉ đạo tổng kết công tác năm 2009 và kế hoạch công tác năm 2010, ngày 12/01/2010. 

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo):

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, trình Bộ phê duyệt và tổ chức thực hiện “Chương trình nghiên cứu đánh giá tác động của BDKH đến Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thủy lợi, Thủy sản, Nông thôn và đề xuất các giải pháp ứng phó”. Kinh phí thực hiện chương trình nghiên cứu lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ giao cho Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý; nếu có thể cân đối được thì triển khai ngay một số đề tài cấp bách trong năm 2010.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, trình Bộ phê duyệt và tổ chức thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH của ngành trên cơ sở khung chương trình đã được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt tại quyết định số 2730/QĐ-BNN-KHCN ngày 05 tháng 9 năm 2008.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, trình Bộ phê duyệt và tổ chức thực hiện Thông tư, kèm theo Chỉ thị của Bộ trưởng về Hướng dẫn việc lồng ghép Biến đổi khí hậu vào xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, dự án của ngành; trước mắt là lồng ghép vào kế hoạch 5 năm 2011 - 2012.

- Xây dựng và Tổ chức Kế hoạch truyền thống về BĐKH trong nông nghiệp và nông thôn trong năm 2010.

Từ khóa: Thông báo 644/TB-BNN-VP

131

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
102980