• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Thông báo 654/TB-TCHQ năm 2016 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là súp ngô dạng bột hiệu Hokkai Yamato-Corn Soup do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 654/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 654/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại-Chi nhánh tại Hải Phòng tại thông báo số 375/TB1-CNHP ngày 02/12/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Súp ngô dạng bột hiệu Hokkai Yamato-Corn Soup 49.5g x 48 hộp/thùng. Hàng mới 100% (Mục 3).

2. Đơn vị xuất khẩu: Công ty cổ phần Phượng Hoàng; Địa chỉ: 18/2C KĐT Trung Yên, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội; Mã số thuế: 0100639311.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10059661545/A11 ngày 20/10/2015 tại Chi cục Hải quan CK Cảng Hải Phòng KV I- Cục Hải quan TP Hải Phòng.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chế phẩm thực phẩm để chế biến súp có thành phần chính là tinh bột, đạm, đường, chất béo, muối, dạng bột, đóng gói 49.5 gam/hộp.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm thực phẩm để chế biến súp có thành phần chính là tinh bột, đạm, đường, chất béo, muối, dạng bột, đóng gói 49.5 gam/hộp.

Thuộc nhóm 21.04 “Súp và nước xuýt và chế phẩm để làm súp và nước xuýt; chế phẩm thực phẩm đồng nhất”, phân nhóm 2104.10 “- Súp và nước xuýt và chế phẩm để m súp và nước xuýt”, phân nhóm “- - Loại khác”, mã số 2104.10.99 - - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cc trưởng (để b/cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan CK C
ng Hải Phòng KV I (Cục Hải quan TP Hải Phòng);
- Công ty cổ phần Phượng Hoàng (Đ/c: 18/2C KĐT Trung Yên, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Hiền (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 654/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 25/01/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông báo 654/TB-TCHQ

131

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
317667