• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Văn bản pháp luật về Phòng chống tội phạm

Văn bản pháp luật về Ủy ban an toàn giao thông và Ban An toàn giao thông

 

Thông báo 66/TB-VPCP kết luận của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng, chống tội phạm trong dịp Tết Quý Tỵ năm 2013 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Tải về Thông báo 66/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 66/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2013

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN XUÂN PHÚC, ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 138/CP, CHỦ TỊCH ỦY BAN AN TOÀN GIAO THÔNG QUỐC GIA TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI ỦY BAN NHÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI VỀ CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN TOÀN GIAO THÔNG VÀ PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM TRONG DỊP TẾT QUÝ TỴ 2013 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 30 tháng 01 năm 2013, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, y viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng, chống tội phạm trong dịp Tết Quý Tỵ năm 2013. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Văn phòng Chính phủ và đại diện Bộ Công an. Sau khi nghe báo cáo kết quả hơn 01 tháng thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ý kiến của các đại biểu, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia kết luận như sau:

I. V BẢO ĐẢM TRẬT T AN TOÀN GIAO THÔNG

1. Kết quả đạt được:

Sau 1 tháng, Phó Thủ tướng đã làm việc với thành phố Hà Nội, Thành ủy, y ban nhân dân, các ngành, các cấp của thành phố Hà Nội đã vào cuộc chđạo quyết liệt, liên tục và đã thu được nhiều kết quả quan trọng, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương, đặc biệt làm giảm 47% điểm ùn tắc giao thông, đường thông hè thoáng hơn, từng bước làm thay đổi diện mạo, cnh quan của thành phố. Thành phố đã kết hợp nhiều giải pháp cả trước mắt và lâu dài, kết hợp giữa tuyên truyền, giáo dục với xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông nên đã cơ bản đạt mục tiêu đề ra, là kinh nghiệm tốt để các địa phương trong toàn quốc nghiên cứu, vận dụng. Tuy nhiên, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là trong năm 2012 có tới 777 vụ tai nạn giao thông, làm 619 người chết, 397 người bị thương, tình trạng đua xe trái phép, các bãi đậu xe trái phép trong thành phố, 67 điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông.

2. Phương hướng, nhiệm vụ thi gian tới:

Để thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, nhất là trong dịp Tết Quý Tỵ và mùa Lễ hội năm 2013, cần tập trung thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ, giải pháp sau:

- Đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát và hướng dẫn giao thông, làm cho trật tự giao thông, trật tự đô thị của thành phố ngày càng văn minh; phấn đấu năm 2013 giảm ít nhất 10% số vụ tai nạn giao thông; xử lý nghiêm vi phạm, trong đó chú ý phòng, chống đua xe trái phép, xử lý nghiêm tình trạng bến cóc, xe dù, kiên quyết xóa bỏ các bãi đậu xe trái phép.

- Hoàn thành dứt điểm các dự án hạ tầng giao thông; duy tu sửa chữa và lắp mới hệ thống hạ tầng, thiết bị an toàn giao thông; nghiên cứu xây dựng Trung tâm điều khiển giao thông thành phố.

- Tập trung chỉ đạo các nhà ga, bến tàu thực hiện tốt công tác phục vụ nhân dân đi lại trong dịp Tết Nguyên Đán và mùa Lễ hội năm 2013, đảm bảo an toàn, thuận tiện, vệ sinh môi trường. Kiên quyết không để cho người dân không về quê ăn Tết được do bị lỡ tàu xe.

- Phát huy vai trò, trách nhiệm và có chế độ, chính sách phù hợp cho các lực lượng làm công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhất là lực lượng Cảnh sát giao thông, lực lượng Thanh tra giao thông.

- Về đề xuất của Bộ Giao thông vận tải về việc thí điểm tổ chức Sở Giao thông vận tải của thành phố Hà Nội như hình thức đang áp dụng của Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh, giao y ban nhân dân thành phố Hà Nội nghiên cứu thực tế tình hình, xây dựng Đề án báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

II. V PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM

1. Kết quả đạt được:

Thành phố đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân vào cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm; chủ động đầu tư cho công tác phòng, chống tội phạm; tập trung đánh mạnh, đánh trúng, đánh liên tục các loại đối tượng phạm tội, làm giảm tội phạm hình sự và giảm số vụ trọng án. Chỉ đạo đưa vào diện án điểm, xét xử lưu động nhiều vụ án để tuyên truyền, răn đe giáo dục phòng ngừa chung. Công tác chuyển hóa địa bàn được quan tâm, thực hiện có hiệu quả; đã triệt phá nhiều vụ phạm tội về kinh tế, ma túy, môi trường, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô.

2. Phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới:

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 37/2012/QH13 của Quốc hội, các Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm, ma túy, mua bán người, trong đó lưu ý một số vấn đề sau:

- Tập trung lực lượng, nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa và đấu tranh ngăn chặn, xử lý có hiệu quả các hoạt động phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, hàng giả, kinh doanh trái phép, các đường dây, băng nhóm cướp, cướp giật và các loại tội phạm hình sự khác.

- Đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác chuyển hóa địa bàn; tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, nhất là quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, quản lý tạm trú, quản lý người nước ngoài, kiểm tra các quán ba, vũ trường, cầm đồ; kiên quyết không để xảy ra tình trạng đốt pháo nổ trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013.

- Tăng cường phối hp giữa các lực lượng và các địa phương, nhất là với các địa bàn lân cận và địa bàn trọng điểm; tập trung đánh mạnh, đánh trúng, đánh hiệu quả các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, mang lại niềm tin cho nhân dân và hình ảnh đẹp của Thủ đô Hà Nội.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để y ban nhân dân thành phố Hà Nội, các thành viên Ban Chỉ đạo 138/CP, y ban An toàn giao thông quốc gia và các cơ quan liên quan biết, phối hợp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Ban Bí thư (để b/c);
- TTg, các PTTg (để b/c);
- Các Bộ, ngành là thành viên Ban chỉ đạo 138/CP, Ủy ban ATGT quốc gia;
- Thường trực  thành ủy và UBND TP Hà Nội;
-
Văn phòng TW Đảng;
-
Văn phòng Quốc hội;
-
Văn phòng Chủ tịch nước;
- Ủy
ban TW Mặt trận TQ Việt Nam;
-
Tổng cục VI, VII (Bộ Công an);
-
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, V.III, KTN, PL, V.I, cổng TTĐT;
-
Lưu: VT, NC (3), NVP. 82

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ
CHỦ NHIỆM

Nguyễn Quang Thắng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 66/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Quang Thắng
Ngày ban hành: 07/02/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết

Ngày 07/02/2013, VPCP đã ban hành Thông báo 66/TB-VPCP kết luận của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng, chống tội phạm trong dịp Tết Quý Tỵ năm 2013 trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

Để thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, nhất là trong dịp Tết Quý Tỵ và mùa Lễ hội năm 2013, cần tập trung thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ, giải pháp sau:

- Đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát và hướng dẫn giao thông, làm cho trật tự giao thông, trật tự đô thị của thành phố ngày càng văn minh; phấn đấu năm 2013 giảm ít nhất 10% số vụ tai nạn giao thông; xử lý nghiêm vi phạm, trong đó chú ý phòng, chống đua xe trái phép, xử lý nghiêm tình trạng bến cóc, xe dù, kiên quyết xóa bỏ các bãi đậu xe trái phép.

- Hoàn thành dứt điểm các dự án hạ tầng giao thông; duy tu sửa chữa và lắp mới hệ thống hạ tầng, thiết bị an toàn giao thông; nghiên cứu xây dựng Trung tâm điều khiển giao thông thành phố.

- Tập trung chỉ đạo các nhà ga, bến tàu thực hiện tốt công tác phục vụ nhân dân đi lại trong dịp Tết Nguyên Đán và mùa Lễ hội năm 2013, đảm bảo an toàn, thuận tiện, vệ sinh môi trường. Kiên quyết không để cho người dân không về quê ăn Tết được do bị lỡ tàu xe.

- Phát huy vai trò, trách nhiệm và có chế độ, chính sách phù hợp cho các lực lượng làm công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhất là lực lượng Cảnh sát giao thông, lực lượng Thanh tra giao thông.

- Về đề xuất của Bộ Giao thông vận tải về việc thí điểm tổ chức Sở Giao thông vận tải của thành phố Hà Nội như hình thức đang áp dụng của Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh, giao Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nghiên cứu thực tế tình hình, xây dựng Đề án báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Từ khóa: Thông báo 66/TB-VPCP

172

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
173860