• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Thông báo 6606/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại hàng hóa xuất, nhập khẩu là nguyên liệu sản xuất Sơn Pearl Pigment do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 6606/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6606/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh tại Thông báo số 736/TB-PTPLHCM ngày 02/4/2015, công văn của Công ty xác nhận công dụng, bản chất màu sử dụng trong sản xuất sơn và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Mục 1: NLSX Sơn Pearl Pigment PG 890 (bột màu)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty 4 Oranges Co.,Ltd; Địa chỉ: Lô C02-1, KCN Đức Hòa, Ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An; Mã số thuế: 1100589373.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10015866340/A12 ngày 07/10/2014 tại Chi cục Hải quan Đức Hòa - Cục Hải quan Long An.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chế phẩm màu vô cơ, thành phần chính gồm mica, titan dioxit, sắt oxit, trong đó hàm lượng mica lớn hơn 50% trọng lượng, dạng bột (thuốc màu vô cơ ánh bạc ngọc trai - Tài liệu kỹ thuật).

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Pearl Pigment PG 890.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm màu vô cơ, thành phần chính gồm mica, titan dioxit, sắt oxit, trong đó hàm lượng mica lớn hơn 50% trọng lượng, dạng bột (thuốc màu vô cơ ánh bạc ngọc trai - Tài liệu kỹ thuật).

Ký, mã hiệu, chủng loại: PG 890.

Nhà sản xuất: Không có thông tin.

thuộc nhóm 32.06 Chất màu khác; các chế phẩm như đã ghi trong Chú giải 3 của Chương này, trừ các loại thuộc nhóm 32.03, 32.04 hoặc 32.05; các sản phẩm vô cơ được dùng như chất phát quang, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học”, phân nhóm “- Chất màu khác và các chế phẩm khác”, phân nhóm 3206.49 “- - Loại khác”, mã số 3206.49.10 “- - - Các chế phẩm” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan Đức Hòa - Cục HQ Long An;
- Trung tâm PTPL HHXNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-L.Anh (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6606/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 21/07/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết

Thông báo 6606/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại hàng hóa xuất, nhập khẩu là nguyên liệu sản xuất Sơn Pearl Pigment do Tổng cục Hải quan ban hành.

Tên thương mại: Pearl Pigment PG 890.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm màu vô cơ, thành phần chính gồm mica, titan dioxit, sắt oxit, trong đó hàm lượng mica lớn hơn 50% trọng lượng, dạng bột (thuốc màu vô cơ cóánh bạc ngọc trai - Tài liệu kỹ thuật).

thuộc nhóm 32.06 “Chất màu khác; các chế phẩm như đã ghi trong Chú giải 3 của Chương này, trừ các loại thuộc nhóm 32.03, 32.04 hoặc 32.05; các sản phẩm vô cơ được dùng như chất phát quang, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học”, phân nhóm “- Chất màu khác và các chế phẩm khác”, phân nhóm 3206.49 “- - Loại khác”, mã số 3206.49.10 “- - - Các chế phẩm” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Từ khóa: Thông báo 6606/TB-TCHQ

119

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
285628