• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Thông báo 6612/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại hàng hóa xuất, nhập khẩu là Vải tráng phủ nhựa dùng may túi xách do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 6612/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6612/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích, ý kiến của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK tại thông báo số 1351/TB-PTPL ngày 31/10/2014, công văn số 1550/PTPL-NV ngày 19/12/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Mục 2 PLTK: Vải tráng phủ nhựa dùng để may túi xách, định lượng 300g/m2, khổ rộng từ 1,4m đến 1,55m ± 5cm, mới 100%.

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH XNK Quốc Tế Thiên An; địa chỉ: 35 Nhị Thanh, Tam Thanh, TP. Lạng Sơn; Mã số thuế: 4900766669.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10003609130/A11 ngày 12/06/2014 đăng ký tại Chi cục Hải quan CK Hữu Nghị, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Vật liệu kết hợp của vải dệt kim từ sợi tổng hợp polyeste chiếm 35% khối lượng với nhựa polyurethan xốp màu đen chiếm 65% theo khối lượng, dạng cuộn, khổ 1,4m.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Vải tráng phủ nhựa dùng để may túi xách, định lượng 300g/m2, khổ rộng từ 1,4m đến 1,55m ± 5cm.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Vật liệu kết hợp của vải dệt kim từ sợi tổng hợp polyeste chiếm 35% khối lượng với nhựa polyurethan xốp màu đen chiếm 65% theo khối lượng, dạng cuộn, khổ 1,4m.

Ký, mã hiệu, chủng loại: không rõ thông tin.

Nhà sản xuất: không rõ thông tin.

Thuộc nhóm 59.03 - Vải dệt đã được ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép với plastic, trừ các loại thuộc nhóm 59.02, mã số 5903.20.00 - Với polyurethan tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh,TP (để thực hiện);
- Chi cục HQCK Hữu Nghị, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn;
- TT PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6612/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 21/07/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết

Thông báo 6612/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại hàng hóa xuất, nhập khẩu là Vải tráng phủ nhựa dùng may túi xách do Tổng cục Hải quan ban hành.

Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Vải tráng phủ nhựa dùng để may túi xách, định lượng 300g/m2, khổ rộng từ 1,4m đến 1,55m ± 5cm.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Vật liệu kết hợp của vải dệt kim từ sợi tổng hợp polyeste chiếm 35% khối lượng với nhựa polyurethan xốp màu đen chiếm 65% theo khối lượng, dạng cuộn, khổ 1,4m.

Thuộc nhóm 59.03 - Vải dệt đã được ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép với plastic, trừ các loại thuộc nhóm 59.02, mã số 5903.20.00 - Với polyurethan tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

 

Từ khóa: Thông báo 6612/TB-TCHQ

101

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
285613