• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Thông báo 6614/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại hàng hóa xuất, nhập khẩu là Bản mạch mềm điện tử điện thoại di động do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 6614/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6614/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK tại thông báo số 659/TB-PTPL ngày 18/06/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo:

Bản mạch mềm điện tử điện thoại di động (bộ phận loa ngoài của điện thoại di động đã gắn linh kiện). Model: EXT3691-0104000 (GH96-07494A), hàng mới 100%.

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu:

Công ty TNHH Hosiden Việt Nam, Địa chỉ: Lô C (C1) KCN Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang; MST: 2400409721.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10040427262/A41 ngày 18/05/2015 tại Chi cục Hải quan Quản lý các KCN Bắc Giang, Cục HQ tỉnh Bắc Ninh.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Bản mạch gồm các linh kiện điện, điện tử đã được hàn gắn trên bản mạch, ngoài ra còn có loa, cảm biến ánh sáng để gửi tín hiệu cảm biến về mạch xử lý trung tâm phục vụ cho mục đích tắt màn hình và cổng kết nối, được sử dụng làm linh kiện của điện thoại di động.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Bản mạch gồm các linh kiện điện, điện tử đã được hàn gắn trên bản mạch, ngoài ra còn có loa, cảm biến ánh sáng để gửi tín hiệu cảm biến về mạch xử lý trung tâm phục vụ cho mục đích tắt màn hình và cổng kết nối, được sử dụng làm linh kiện của điện thoại di động.

thuộc nhóm 85.17 - Bộ điện thoại, kể cả điện thoại di động (telephones for cellular networks) hoặc điện thoại dùng cho mạng không dây khác; thiết bị khác để truyền và nhận tiếng, hình ảnh hoặc dữ liệu khác, kể cả các thiết bị viễn thông nội mạng hữu tuyến hoặc không dây (như loại sử dụng trong mạng nội bộ hoặc mạng diện rộng), trừ loại thiết bị truyền và thu của nhóm 84.43, 85.25, 85.27 hoặc 85.28, phân nhóm 8517.70 - Bộ phận, mã số 8517.70.21 - - - Của điện thoại di động (telephones for cellular networks) tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh,TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ Quản lý các KCN Bắc Giang- Cục HQ tỉnh Bắc Ninh (để t/hiện);
- Trung tâm PTPL và các CN (để t/hiện);
- Công ty TNHH Hosiden Việt Nam
(Đ/c: Lô C (C1) KCN Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-Nguyệt (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6614/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 21/07/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết

Thông báo 6614/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại hàng hóa xuất, nhập khẩu là Bản mạch mềm điện tử điện thoại di động do Tổng cục Hải quan ban hành.

Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Bản mạch gồm các linh kiện điện, điện tử đã được hàn gắn trên bản mạch, ngoài ra còn có loa, cảm biến ánh sáng để gửi tín hiệu cảm biến về mạch xử lý trung tâm phục vụ cho mục đích tắt màn hình và cổng kết nối, được sử dụng làm linh kiện của điện thoại di động.

thuộc nhóm 85.17 - Bộ điện thoại, kể cả điện thoại di động (telephones for cellular networks) hoặc điện thoại dùng cho mạng không dây khác; thiết bị khác để truyền và nhận tiếng, hình ảnh hoặc dữ liệu khác, kể cả các thiết bị viễn thông nội mạng hữu tuyến hoặc không dây (như loại sử dụng trong mạng nội bộ hoặc mạng diện rộng), trừ loại thiết bị truyền và thu của nhóm 84.43, 85.25, 85.27 hoặc 85.28, phân nhóm 8517.70 - Bộ phận, mã số 8517.70.21 - - - Của điện thoại di động (telephones for cellular networks) tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Từ khóa: Thông báo 6614/TB-TCHQ

103

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
285669