• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Thông báo 6660/TB-TCHQ năm 2017 về kết quả xác định trước mã số Sơn Aclose #7400 NH-95 MZE (REV.1) do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 6660/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6660/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2017

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 03 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, Đơn đề nghị xác định trước mã số số MW03 ngày 17/8/2017 do Công ty TNHH Meiwa Việt Nam, mã số thuế: 0311822436 cung cấp;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu,

Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:

1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp:

Tên thương mại: Sơn Aclose #7400 NH-95 MZE (REV.1) (export)

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Sơn Aclose #7400 NH-95 MZE (REV.1) (export)

Ký, mã hiệu, chủng loại:

Nhà sản xuất: Thái DNT.

2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số:

- Thành phần, cấu tạo: Aluminium Paste, Acrylic Resin Vanish, Melamine Resin Vanish, Epoxy Resin Vanish, Cellulose Resin Vanish, Aromatic Hydrocarbon, Alcohol, Activated Polyamide Wax, Polyether modified dimethylpolysiloxane Copolymer

- Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng: Phun hoặc dùng chổi quét lên bề mặt sản phẩm.

- Hàm lượng tính trên trọng lượng: Aluminium Paste 5.5%, Acrylic Resin Vanish 44.23%, Melamine Resin Vanish 13.03%, Epoxy Resin Vanish 3.62%, Cellulose Resin Vanish 1.6%, Aromatic Hydrocarbon 28.10%, Alcohol 3.00%, Activated Polyamide Wax 0.84%, Poly ether modified dimethylpolysiloxane Copolymer 0.08%.

3. Kết quả xác định trước mã số:

Tên thương mại: Sơn Aclose #7400 NH-95 MZE (REV.1) (export)

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Sơn Aclose #7400 NH-95 MZE (REV.1) (export), có thành phần Polyme Acrylic vượt trội.

Ký, mã hiệu, chủng loại:

Nhà sản xuất: Thái DNT.

thuộc nhóm 32.08 “Sơn và vecni (kể cả men tráng và dầu bóng) làm từ các loại polyme tổng hợp hoặc các polyme tự nhiên đã biến đổi về mặt hóa học, đã phân tán hay hòa tan trong môi trường không chứa nước; các dung dịch như đã ghi trong Chú giải 4 của Chương này”, phân nhóm 3208.20 “- Từ polyme arylic hoặc polyme vinyl”, mã số 3208.20.90 “- - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực từ ngày ký.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Meiwa Việt Nam biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Công ty TNHH Meiwa Việt Nam
(địa chỉ: Phòng 2A, Tầng 12, Saigon Centre, số 65 đường Lê Lợi, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh).
- Cục Hải quan tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Cục Kiểm định HQ;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TCHQ-TXNK-Na(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

* Ghi chú: Kết quả xác định trước mã số trên chỉ có giá trị sử dụng đối với tổ chức, cá nhân đã gửi đề nghị xác định trước mã số.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6660/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 11/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông báo 6660/TB-TCHQ

176

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
366070