• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Thông báo 6708/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Thứ trưởng Vũ Văn Tám tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia mạng lưới khu bảo tồn biển và khu bảo tồn vùng nước nội địa lần thứ XV do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Thông báo 6708/TB-BNN-VP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6708/TB-BNN-VP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Trần Quốc Tuấn
Ngày ban hành: 29/12/2011   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, An ninh quốc gia   Tình trạng: Đã biết

Ngày 29/12/2011, BNN đã ban hành Thông báo 6708/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Thứ trưởng Vũ Văn Tám tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia mạng lưới khu bảo tồn biển và khu bảo tồn vùng nước nội địa lần thứ XV.

Giao Tổng cục Thủy sản:

- Đẩy mạnh hoạt động Hợp tác quốc tế: kêu gọi đầu tư; chia sẻ kinh nghiệm; thông tin, tuyên truyền với các nước trên thế giới về lĩnh vực bảo tồn biển và bảo tồn vùng nước nội địa.

- Làm việc với các đơn vị chức năng của Bộ Tài nguyên và Môi trường để tháo gỡ những vướng mắc giữa Luật Thủy sản, Luật Đa dạng sinh học; Nghị định 65/2010/NĐ-CP ngày 11/06/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đa dạng sinh học và Nghị định 57/2008/NĐ-CP ngày 02/5/2008 của Chính phủ về việc Ban hành quy chế quản lý các Khu bảo tồn biển Việt Nam có tầm quan trọng quốc gia và quốc tế trong việc triển khai mạng lưới các khu bảo tồn biển và bảo tồn vùng nước nội địa.

- Rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới bảo tồn biển, bảo tồn vùng nước nội địa. Lưu ý sớm ban hành văn bản quy định trình tự, thủ tục thiết lập khu bảo tồn biển, bảo tồn vùng nước nội địa; mô hình tổ chức hoạt động của các khu bảo tồn; đề xuất các chính sách hỗ trợ sinh kế cho người dân sống trong và xung quanh các khu bảo tồn biển, bảo tồn vùng nước nội địa, các chính sách đảm bảo tài chính bền vững cho các hoạt động tại các khu bảo tồn biển và bảo tồn vùng nước nội địa.

- Trong tháng 12/2011 hoàn thiện và tham mưu cho Bộ trình Thủ tướng Chính phủ Chương trình Bảo vệ và Phát triển Nguồn lợi Thủy sản đến năm 2020.

Từ khóa: Thông báo 6708/TB-BNN-VP

180

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
133576