• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


Văn bản pháp luật về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ

 

Thông báo 68/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi thăm và làm việc tại khu công nghệ cao Hòa Lạc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 68/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 68/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 29/02/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Ngày 29/02/2012, VPCP đã ban hành Thông báo 68/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi thăm và làm việc tại khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Để đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa Khu công nghệ cao Hòa Lạc vào hoạt động và phát triển đúng hướng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ phát triển công nghiệp - công nghệ cao trong giai đoạn 2012 - 2020, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc phải tập trung chỉ đạo, thực hiện quyết liệt. Các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có trách nhiệm phối hợp, giúp đỡ Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Trước hết cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

- Tập trung rà soát, điều chỉnh hoàn thiện quy hoạch chung theo đúng mục tiêu, chức năng của Khu công nghệ cao; khẩn trương phối hợp với đối tác Nhật Bản sớm hoàn thành quy hoạch chi tiết đối với các khu chức năng.

- Về giải phóng mặt bằng: Thực hiện theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1647/TTg-KGVX ngày 16 tháng 9 năm 2011. Phải tập trung nguồn lực và chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành công tác giải phòng mặt bằng trong năm 2012, đảm bảo tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng chung của Khu công nghệ cao Hòa Lạc bằng nguồn vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng Bộ Tài chính tìm mọi cách cân đối, bố trí đủ vốn cho công tác giải phóng mặt bằng từ nguồn trong nước và trao đổi, đàm phán với đối tác Nhật Bản. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ các vấn đề vượt thẩm quyền.

- Giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam trực tiếp đầu tư hệ thống cung cấp điện ổn định cho Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc chủ trì phân định rõ trách nhiệm đầu tư xây dựng đối với các dự án hạ tầng khác (từ ngân sách Nhà nước, ODA, vốn doanh nghiệp), như giao thông nội khu, cấp thoát nước,...

- Về thu hút đầu tư: Bộ Khoa học và Công nghệ phải rà soát lại các tiêu chí, các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư vào Khu công nghệ cao Hòa Lạc và lập kế hoạch thực hiện cụ thể đến năm 2020 (ngành, lĩnh vực nào, sản phẩm ưu tiên,...) đáp ứng yêu cầu và khả năng của đất nước; phù hợp với phương hướng nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ đến năm 2020 đã được phê duyệt. Tổ chức rà soát ngay các dự án đã đăng ký vào Khu công nghệ cao Hòa Lạc, nếu không đúng mục đích, tiêu chí, lĩnh vực ưu tiên về công nghệ cao hoặc triển khai quá chậm phải kiên quyết thu hồi giấy phép.

Từ khóa: Thông báo 68/TB-VPCP

97

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
135558