Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 68/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 68/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 14/03/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 14/3/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 68/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh. Cụ thể,

Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả thực hiện việc sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh, ý kiến của lãnh đạo các Bộ, ngành, Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-TW ngày 16 tháng 6 năm 2003 của Bộ Chính trị và Nghị định số 170/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2004, Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 3 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh, các Bộ, ngành, địa phương đã cơ bản hoàn thành việc ban hành các văn bản thể chế hóa các nội dung của Nghị quyết của Bộ Chính trị và Nghị định của Chính phủ; phê duyệt phương án sắp xếp các nông, lâm trường quốc doanh của các địa phương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng công ty Cà phê Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Tổng công ty Giấy Việt Nam (riêng thành phố Hà Nội đến nay chưa trình phương án sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh).

2. Để đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh, các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tổng công ty nhà nước có nông, lâm trường, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình phải khẩn trương kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thực hiện và có kế hoạch tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh.

93