• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Thông báo 6989/TB-TCHQ năm 2017 về kết quả xác định trước mã số do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 6989/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6989/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2017

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 03 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, Đơn đề nghị xác định trước mã số SDV300817-006 ngày 30/8/2017 của Công ty TNHH Shindenge Việt Nam, mã số thuế: 0900621666 cung cấp;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu,

Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:

1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp:

Tên thương mại: Cuộn cảm cố định/Coil.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Cuộn cảm cố định kiểu con chip dùng sản xuất linh kiện điện tử cho bộ điều khiển điện tử góc lái bánh sau ô tô.

Ký, mã hiệu, chủng loại: HH- 008/061923/CL ACT45B-510-2P-TL003

Nhà sản xuất: TDK (Nhật Bản).

2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số:

- Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học: Nhựa, vật liệu có từ tính.

- Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng: được gắn trên bản mạch điện tử, tác dụng làm giảm bức xạ tiếng ồn.

- Thông số kỹ thuật: tự cảm: 2.8 kΩ at 10 MHz.

- Công dụng theo thiết kế: có tác dụng làm giảm bức xạ tiếng ồn trong bộ điều khiển góc lái bánh sau xe ô tô.

3. Kết quả xác định trước mã số:

Tên thương mại: Cuộn cảm cố định.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Cuộn cảm cố định kiểu con chip dùng sản xuất linh kiện điện tử cho bộ điều khiển điện tử góc lái bánh sau ô tô, làm giảm bức xạ tiếng ồn.

Ký, mã hiệu, chủng loại: HH- 008/061923/CL ACT45B-510-2P-TL003

Nhà sản xuất: TDK (Nhật Bản).

thuộc nhóm 85.04 “Biến thế điện, máy biến đổi điện tĩnh (ví dụ, bộ chỉnh lưu) và cuộn cảm”, phân nhóm 8504.50 “ - Cuộn cảm khác”, mã số 8504.50.20 - - Cuộn cảm cố định kiểu con chip tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực từ ngày ký.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Shindegen Việt Nam biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Công ty TNHH Shindengen Việt Nam, ĐC: Lô đất số D-4, Khu công nghiệp Thăng Long II, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên;
- Cục Hải quan tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TCHQ-TXNK-Thu Hằng(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

* Ghi chú: Kết quả xác định trước mã số trên chỉ có giá trị sử dụng đối với tổ chức, cá nhân đã gửi đề nghị xác định trước mã số.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6989/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 27/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông báo 6989/TB-TCHQ

291

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
366030