• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Thông báo 6998/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại hàng hóa xuất, nhập khẩu là Bột giấy hoá học chưa tẩy trắng từ gỗ mềm do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 6998/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6998/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT- BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại - Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh tại Thông báo số 1455/TB-PTPLHCM ngày 30/6/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Bột giấy làm từ gỗ đã qua xử lý nhiệt, chưa tẩy trắng- CELCO Light Color Unbleached Softwood Kraft Pulp (FSC Controlled Wood). Hàng mới 100%.

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH xưởng giấy Chánh Dương; Địa chỉ: Lô B-2-CN đường D15, KCN Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, Bình Dương; Mã số thuế: 3700520987.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10041980212/A12 ngày 29/5/2015 tại Chi cục Hải quan QL hàng ĐT- Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Bột giấy hóa học chưa tẩy trắng từ gỗ mềm, được sản xuất bằng phương pháp sulphat, có hàm lượng phần không hòa tan còn lại sau khi ngâm một giờ trong dung dịch NaOH nồng độ 18% ở nhiệt độ 20°C lớn hơn 92%, dạng tấm, kích thước 80cm x 68.5cm.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Bột giấy hóa học chưa tẩy trắng từ gỗ mềm, được sản xuất bằng phương pháp sulphat, có hàm lượng phần không hòa tan còn lại sau khi ngâm một giờ trong dung dịch NaOH nồng độ 18% ở nhiệt độ 20°C lớn hơn 92%, dạng tấm, kích thước 80cm X 68.5cm.

Thuộc mã số 4702.00.00 “Bột giấy hóa học từ gỗ, loại hòa tan” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan QL hàng đầu tư (Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Công ty TNHH xưởng giấy Chánh Dương (Đ/c: Lô B-2-CN đường D15, KCN Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, Bình Dương);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Hiền (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6998/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 31/07/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết

Thông báo 6998/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại hàng hóa xuất, nhập khẩu là Bột giấy hoá học chưa tẩy trắng từ gỗ mềm do Tổng cục Hải quan ban hành.

Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Bột giấy hóa học chưa tẩy trắng từ gỗ mềm, được sản xuất bằng phương pháp sulphat, có hàm lượng phần không hòa tan còn lại sau khi ngâm một giờ trong dung dịch NaOH nồng độ 18% ở nhiệt độ 20°C lớn hơn 92%, dạng tấm, kích thước 80cm X 68.5cm.

Thuộc mã số 4702.00.00 “Bột giấy hóa học từ gỗ, loại hòa tan” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Từ khóa: Thông báo 6998/TB-TCHQ

181

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
286035