• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Thông báo 7164/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là bột làm sệt kem có vị sữa do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 7164/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7164/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT- BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích Phân loại hàng hóa XNK - Chi nhánh tại TP Đà Nẵng tại thông báo số 230/TB-PTPL ngày 03/7/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Bột làm sệt kem có vị sữa loại 5gram/lít (mục 1 Tờ khai).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH một thành viên Boulevard; địa chỉ: K322/H8/08 Hải Phòng, P. Tân Chính, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng; MST: 0401643907.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10040403101/A11 ngày 22/5/2015 đăng ký tại Chi cục HQ CK Cảng Đà Nẵng - Cục Hải quan Đà Nẵng.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Hỗn hợp có chứa các mono và diglyceride của các acid béo (Methyl myristate, Isopalmitic acid, 12-Methyl myristic acid...) và gum thực vật, được sử dụng trong công nghiệp thực phẩm.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Hỗn hợp có chứa các mono và digiyceride của các acid béo (Methyl myristate, Isopalmitic acid, 12-Methyl myristic acid...) và gum thực vật, được sử dụng trong công nghiệp thực phẩm.

thuộc nhóm 38.24 “Chất gắn đã điều chế đừng cho các loại khuôn đúc hoặc lõi đúc; các sản phẩm và chế phẩm hóa học của ngành công nghiệp hóa chất hoặc các ngành công nghiệp có liên quan (kể cả các sản phẩm và chế phẩm chứa hỗn hợp các sản phẩm tự nhiên), chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác”, phân nhóm 3824.90 “- Loại khác”, mã số 3824.90.70 “- - Các chế phẩm hóa chất khác, dùng trong chế biến thực phẩm” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ CK Cảng Đà Nẵng - Cục Hải quan Đà Nẵng;
- Trung tâm PTPL và các Chi nhánh (để t/hiện);
- Công ty TNHH một thành viên Boulevard (đ/c:K322/H8/08  Hải Phòng. P. Tân Chính, Q. Thanh Khê TP Đà Nẵng);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Đương (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7164/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 05/08/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết

Thông báo 7164/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là bột làm sệt kem có vị sữa do Tổng cục Hải quan ban hành.

Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Hỗn hợp có chứa các mono và digiyceride của các acid béo (Methyl myristate, Isopalmitic acid, 12-Methyl myristic acid...) và gum thực vật, được sử dụng trong công nghiệp thực phẩm.

thuộc nhóm 38.24 “Chất gắn đã điều chế đừng cho các loại khuôn đúc hoặc lõi đúc; các sản phẩm và chế phẩm hóa học của ngành công nghiệp hóa chất hoặc các ngành công nghiệp có liên quan (kể cả các sản phẩm và chế phẩm chứa hỗn hợp các sản phẩm tự nhiên), chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác”, phân nhóm3824.90 “- Loại khác”, mã số 3824.90.70 “- - Các chế phẩm hóa chất khác, dùng trong chế biến thực phẩm” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Từ khóa: Thông báo 7164/TB-TCHQ

106

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
287022