Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 718/KL-TLĐ về việc kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại Công đoàn Bưu điện Việt Nam do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 718/KL-TLĐ   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam   Người ký: Lê Quang Chiến
Ngày ban hành: 22/04/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 22/04/2005, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Thông báo số 718/KL-TLĐ về việc kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại Công đoàn Bưu điện Việt Nam.

Kiểm tra việc tổ chức phổ biến, triển khai Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn Việt Nam; các Chỉ thị, Nghị quyết và quy định của Tổng Liên đoàn:

Sau Đại hội IX Công đoàn Việt Nam và Đại hội XII Công đoàn Bưu điện Việt Nam, Ban Chấp hành, Ban thường vụ Công đoàn Bưu điện Việt Nam đã kịp thời và nghiêm túc chỉ đạo, phổ biến, triển khai Nghị quyết Đại hội và các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định của Tổng Liên đoàn đến cán bộ, đoàn viên và công nhân viên chức lao động bằng các hình thức như ra văn bản chỉ đạo, tổ chức tập huấn theo vùng miền, in và cung cấp tài liệu tuyên truyền, đăng tải thông tin trên báo ngành và cập nhật trên trang Web... Cùng với triển khai Nghị quyết, công đoàn các cấp trong ngành Bưu điện thường xuyên quan tâm đến công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, xây dựng và hệ thống các văn bản chính sách liên quan đến quyền lợi người lao động; thực hiện tốt 3 cuộc vận động và 10 chương trình hành động của Đại hội XII Công đoàn Bưu điện đề ra. Ngoài ra, Công đoàn Bưu điện đang tham gia tích cực cùng với ngành trong quá trình sắp xếp chuyển đổi tổ chức, thành lập ban chỉ đạo xây dựng đề án đổi mới tổ chức của công đoàn; quan tâm đến công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ công đoàn.

146