• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Thông báo 7241/TB-TCHQ năm 2017 về kết quả xác định trước mã số mặt hàng Cát nghiền từ đá cát kết do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 7241/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7241/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2017

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích đ phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, Đơn đề nghị số 62/TN ngày 08/09/2017 của Công ty cổ phần Thiên Nam, mã số thuế: 0101523334 cung cấp;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế Xuất nhập khẩu,

Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:

1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp:

Tên thương mại: Cát nghiền từ đá cát kết.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Cát nghiền cho bê tông và vữa.

Ký, mã hiệu, chủng loại:

Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Thiên Nam.

2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số:

Thành phần cấu tạo: SiO2, Fe2O3, Al2O3, CaO, MgO, K2O, TiO2

3. Kết quả xác định trước mã số:

Tên thương mại: Cát nghiền từ đá cát kết.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Cát nghiền từ đá cát kết.

Ký, mã hiệu, chủng loại:

Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Thiên Nam.

thuộc Nhóm 25.17 “Đá cuội, sỏi, đá đã vỡ hoặc nghin, chủ yếu đ làm ct bê tông, đ rải đường bộ hay đường sắt hoặc đá ballast, đá cuội nhỏ và đá lửa tự nhiên (flint) khác, đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt; đá dăm t xỉ, từ xỉ luyện kim hoặc từ phế thải công nghiệp tương tự, có hoặc không kết hợp vic vật liệu trong phần đầu của nhóm này; đá dăm trộn nhựa đường, đá ở dạng viên, mảnh và bột, làm từ các loại đá thuộc nhóm 25.15 hoặc 25.16, đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt”, phân nhóm “- Đá ở dạng viên, mảnh và bột, làm từ các loại đá thuộc nhóm 25.15 hoặc 25.16, đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt ”, phân nhóm 2517.49.00 “- - Từ đá khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, mã số 2517.49.00.30 “- - - Loại có kích cỡ đến 400 mm” tại Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Nghị định 122/2016/NĐ-CP của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

Thông báo này có hiệu lực ktừ ngày ban hành.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần Thiên Nam biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Công ty cổ phần Thiên Nam - Tổ 69, khu Diêm Thủy, phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh;
- Cục
HQ các tỉnh, TP (để thực hiện);
- Cục Kiểm định
HQ;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-
PL - T.Linh(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

* Ghi chú: Kết quả xác định trước mã s trên chỉ có giá trị sử dụng đối với tchức, cá nhân đã gửi đề nghị xác định trước mã số.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7241/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 06/11/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông báo 7241/TB-TCHQ

303

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
366733