• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Thông báo 742/TB-TCHQ năm 2016 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là ống thép hàn do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 742/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 742/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK Chi nhánh TP. Đà Nẵng tại thông báo số 797/TB-PTPL ngày 01/12/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo:

Ống thép hàn 273,0x5,16mmx6m (Mục 8 Phụ lục Tờ khai)

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu ống thép và phụ kiện Thiên Phúc; Địa chỉ: 902 QL13 Khu phố 2, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh; MST: 0312495245.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10063029116/A11 ngày 13/11/2015 tại Chi cục Hải quan CK cảng Đà Nẵng - Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Ống thép không hợp kim, mặt cắt ngang hình tròn, đường kính ngoài 273mm, được hàn kháng điện theo chiều dọc, dùng dẫn dầu hoặc khí.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Ống thép không hợp kim, mặt cắt ngang hình tròn, đường kính ngoài 273mm, được hàn kháng điện theo chiều dọc, dùng dẫn dầu hoặc khí.

thuộc nhóm 73.06Các loại ống, ống dẫn và thanh hình có mặt cắt rỗng khác, bằng sắt hoặc thép (ví dụ, nối mở, hàn, tán đinh hoặc ghép bằng cách tương tự)”, phân nhóm “- Ống dẫn sử dụng cho đường ống dẫn dầu hoặc khí”, phân nhóm 7306.19 “- - Loại khác”, mã số 7306.19.10 “- - - Hàn kháng điện theo chiều dọc (ERW)”, tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ CK Cảng Đà Nẵng - Cục HQ thành phố Đà Nẵng (để t/hiện);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các Chi nhánh;
- Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Ống thép và phụ kiện Thiên Phúc (Đ/c: 902 QL13 Khu phố 2, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Vân (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 742/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 27/01/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông báo 742/TB-TCHQ

110

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
317772