• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Thông báo 7516/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả xác định trước mã số dầu ôliu tinh luyện do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 7516/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7516/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 03 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở hồ sơ Đơn đề nghị xác định trước mã số 03-TTHV/SASCO ngày 16/6/2015 và hồ sơ kèm theo của Công ty cổ phần dịch vụ hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất, mã số thuế: 0301123125; Thông báo kết quả phân tích số 947/TB-PTPLTr ngày 11/8/2015 của Trung tâm Phân tích Phân loại hàng hóa XNK; Thông báo kết quả giám định số 1060/N3.15/ĐG ngày 03/06/2015 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế Xuất nhập khẩu,

Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:

1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp:

Tên thương mại: LA ESPANOLA - OLIVE OIL CLASSIC

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Dầu ôliu tinh luyện

Ký, mã hiệu, chủng loại: EG_AO04 (Rev.: 1.4)

Nhà sản xuất: ACESUR - Tây Ban Nha

2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số:

- Thành phần, cấu tạo: Pure olive oil (dầu ôliu tinh luyện): Dầu ôliu tinh chế: <=80%, dầu ôliu nguyên chất: >= 20%. Acidity (% oleic acid): 0,26.

- Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng: Dùng để chế biến các món ăn dinh dưỡng, ướp thức, ăn, trộn bột ăn dặm cho trẻ nhỏ, dùng để chiên, rán, xào. Có thể sử dụng trực tiếp.

- Công dụng theo thiết kế:

3. Kết quả xác định trước mã số:

Tên thương mại: LA ESPANOLA - OLIVE OIL CLASSIC

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Dầu ô liu pha trộn, có hệ số K270 = 0,41; hàm lượng axit béo tự do tính theo axit oleic 0,27%, đóng chai 250ml.

Ký, mã hiệu, chủng loại: EG_AO04 (Rev.: 1.4)

Nhà sản xuất: ACESUR - Tây Ban Nha

thuộc nhóm 15.09 “Dầu ô liu và các phần phân đoạn của dầu ô liu, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hóa học”, phân nhóm 1509.90 “- Loại khác”, phân nhóm “- - Loại khác", mã số 1509.90.91 “- - - Đóng gói với trọng lượng tịnh không quá 30 kg” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực từ ngày ký.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần dịch vụ hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Công ty cổ phần dịch vụ hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (Sân bay QT Tân Son Nhất, P2, Q. Tân Bình, TP HCM);

- Cục Hải quan tỉnh, thành phố (để thực hiện);

- Trung tâm Phân tích Phân loại hàng hóa XNK;

- Website Hải quan;

- Lưu: VT, TCHQ-TXNK-Đương (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7516/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 17/08/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết

Ngày 17/08/2015, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 7516/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả xác định trước mã số dầu ôliu tinh luyện.

Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số:

- Thành phần, cấu tạo: Pure olive oil (dầu ôliu tinh luyện): Dầu ôliu tinh chế: <=80%, dầu ôliu nguyên chất: >= 20%. Acidity (% oleic acid): 0,26.

- Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng: Dùng để chế biến các món ăn dinh dưỡng, ướp thức, ăn, trộn bột ăn dặm cho trẻ nhỏ, dùng để chiên, rán, xào. Có thể sử dụng trực tiếp.

- Công dụng theo thiết kế:

Từ khóa: Thông báo 7516/TB-TCHQ

111

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
288110