• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Thông báo 7544/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại hàng hóa xuất, nhập khẩu là Thanh kết cấu bằng thép mạ kẽm do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 7544/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
 TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7544/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh tại thông báo số 1498/TB-PTPLHCM ngày 8/7/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Mục 3 tờ khai Bản kết cấu bằng thép không gỉ

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Yuanda Curtain Wall Việt Nam;

Địa chỉ: P 1906, tầng 19, tòa nhà số 27 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội; MST: 0104082744

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10033081090/A41 ngày 16/3/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan Quản lý hàng Đầu Tư - Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Thanh kết cấu bằng thép được mạ kẽm mặt cắt ngang dạng hình, bề mặt phẳng được gắn các thanh để cố định trong bê tông, dùng làm nền để lắp ghép những tấm kính lớn trong xây dựng. Tên thương mại: Steel structute

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thanh kết cấu bằng thép được mạ kẽm mặt cắt ngang dạng hình, bề mặt phẳng được gắn các thanh để cố định trong bê tông, dùng làm nền để lắp ghép những tấm kính lớn trong xây dựng. Tên thương mại: Steel structute

thuộc mã số 73.08 “Các kết cấu bằng sắt hoặc thép (trừ nhà lắp ghép thuộc nhóm 94.06) và các bộ phận rời của các kết cấu (ví dụ, cầu và nhịp cầu, cửa cong, tháp, cột lưới, mái nhà, khung mái, cửa ra vào, cửa sổ, và các loại khung cửa, ngưỡng cửa ra vào, cửa chớp, lan can, cột trụ và các loại cột khác), bằng sắt hoặc thép; tấm, thanh, góc, khuôn, hình ống và các loại tương tự, đã được gia công để dùng làm kết cấu xây dựng, bằng sắt hoặc thép”; phân nhóm - Loại khác; phân nhóm - - - Loại khác; mã số 7308.90.99 Loại khác tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để thực hiện);
- Chi cục HQ QL hàng Đầu tư - Cục HQ TP Hồ Chí Minh;
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Công ty TNHH Yuanda Curtain Wall Việt Nam;
(P 1906, tầng 19, tòa nhà số 27 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội)
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Trâm (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7544/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 18/08/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết

Thông báo 7544/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại hàng hóa xuất, nhập khẩu là Thanh kết cấu bằng thép mạ kẽm.

 Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thanh kết cấu bằng thép được mạ kẽm mặt cắt ngang dạng hình, bề mặt phẳng được gắn các thanh để cố định trong bê tông, dùng làm nền để lắp ghép những tấm kính lớn trong xây dựng. Tên thương mại: Steel structute

thuộc mã số 73.08 “Các kết cấu bằng sắt hoặc thép (trừ nhà lắp ghép thuộc nhóm 94.06) và các bộ phận rời của các kết cấu (ví dụ, cầu và nhịp cầu, cửa cong, tháp, cột lưới, mái nhà, khung mái, cửa ra vào, cửa sổ, và các loại khung cửa, ngưỡng cửa ra vào, cửa chớp, lan can, cột trụ và các loại cột khác), bằng sắt hoặc thép; tấm, thanh, góc, khuôn, hình ống và các loại tương tự, đã được gia công để dùng làm kết cấu xây dựng, bằng sắt hoặc thép”; phân nhóm - Loại khác; phân nhóm - - - Loại khác; mã số 7308.90.99 Loại khác tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Từ khóa: Thông báo 7544/TB-TCHQ

113

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
288054