• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ

Văn bản pháp luật về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ

 

Thông báo số 76/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Phan Văn Khải tại buổi làm việc với đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 76/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 76/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Vũ Đình Thuần
Ngày ban hành: 20/06/2000   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Cán bộ, công chức, viên chức, Tổ chức chính trị - xã hội   Tình trạng: Đã biết

Ngày 20/6/2000 Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 76/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Phan Văn Khải tại buổi làm việc với đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

Thời gian qua, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và tổ chức Công đoàn các cấp đã tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục công nhân, viên chức và người lao động; tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước thiết thực, có hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội mà Đảng và Nhà nước đã đề ra. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận và hoan nghênh sự đóng góp to lớn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đánh giá cao kết quả phối hợp hoạt động giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Chính phủ trong thời gian qua.

Hiện nay, khó khăn và thách thức còn nhiều, đòi hỏi chúng ta phải ra sức phát huy nội lực, ngăn chặn bằng được đà giảm sút tốc độ tăng trưởng

kinh tế và phấn đấu để năm 2000 đạt thành tích cao hơn năm 1999. Phải tăng cường đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ để tăng khả năng cạnh tranh của nền kinh tế; chăm lo bồi dưỡng nguồn nhân lực, phát triển nhân tài, giải quyết việc làm, tăng mức thu nhập cho các tầng lớp dân cư, thực hiện tốt chương trình xoá đòi giảm nghèo, cải thiện đời sống nhân dân; đấu tranh quyết liệt chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, đồng thời phải giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm môi trường an ninh, trật tự và kỷ cương trong xã hội. Trong những nhiệm vụ đó, tổ chức Công đoàn có vai trò và vị trí đặc biệt quan trọng. Chính phủ mong muốn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan của Chính phủ, đề ra những chương trình và biện pháp cụ thể về giáo dục, đào tạo, nâng cao giác ngộ chính trị, trình độ văn hoá, tay nghề nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ công nhân với quy mô và chất lượng ngày càng cao, đáp ứng kịp thời những yêu cầu mới của sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. Công đoàn các cấp cần có phương thức hoạt động thiết thực, phù hợp với tình hình mới, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động về mọi mặt, góp phần tăng cường sức mạnh tổng hợp và ý chí của dân tộc trong sự nghiệp phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.

Từ khóa: Thông báo 76/TB-VPCP

209

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
8393